Tag arkiv for “ kærlighedens søn “

Min Jesus er jordens befrier

Tekst: Hans Anker Jørgensen
Mel.: Merete Wendler

Min Jesus er jordens befrier,
den himmelske kærligheds tolk.
Hans fod træder farbare stier
for verdens forvildede folk.
Hans regel er: Gør mod din næste
       det gode, du ønsker dig selv.
Hos ham er den første og bedste
       den sidste og trællenes træl.

Min Jesus er folkets befrier,
Marias og himmelens søn.
Han taler, så våbnene tier,
hans bøn er de fattiges bøn.
Hans fjende gør venner til fjender
       og nedbryder åndsliv og krop.
Men Jesus gør fjender til venner,
       hans ånd bygger fællesskab op.

Min Jesus er fangernes frier,
han deler de dødsdømtes kår.
Han taler om det, vi fortier,
og heler de dybeste sår.
Hans kraft gir en blødende kvinde
       sit liv og sin lykke igen.
Han ber for sin bøddel og fjende
       og tilgir sin troløse ven.

Min Jesus er alles befrier
fra falskhed og tankeløs tro.
Han taler, og tomheden tier,
hos ham falder hjertet til ro.
Hans liv er en dom over vores,
       hans død åbner vej gennem min.
Når kærlighedskongen skal kåres,
       står han på det øverste trin.

Min Jesus er hjertets befrier,
han gør sig til vin og til brød.
Han handler præcis, som han siger,
og bærer min pine og død.
Han afviser templet og kulten,
       at ofre gir lykke og held.
Mod ulykken, sygdommen, sulten,
       der ofrer han hel're sig selv.

Min Jesus er verden befrier,
med ham vil jeg leve og dø.
Han taler, og stormvejret tier.
Han står på den natsorte sø.
Hans magt er hans ord og eksempel,
       barmhjertighed det er hans kult.
Af os vil han bygge sit tempel
       mod tomhed og sygdom og sult.

('Kærlighedens Søn' nr. 36)

Guds kærlighed er grænseløs

Tekst: Hans Anker Jørgensen
Mel.: Merete Wendler

Guds kærlighed er grænseløs
den favner alle men'sker,
fra engelsk overklassetøs
til kasteløs og svensker.
Og alting vil den gøre godt
i slumkvarter og sommerslot,
i svinestald og hjerte.

Den grænseløse kærlighed,
som regner alle lige,
den har en særlig svær besked
til mægtige og rige:
Hvis du vil være hel, så gå
og del med fattige og små
din rigdom og din styrke.

Den grænseløse kærlighed
til alle eksistenser,
den er en uundværlighed
ved livets sidste grænser.
Den sår i os, som snart skal dø,
de hvedekorn og sennepsfrø, 
som rummer evigheden.

Du grænseløse kærlighed
til tungnem og begavet,
kom til os med din herlighed
i nattens storm på havet.
Så deler vi med glæde ud
af det, vi fik af dig vor Gud,
til du foréner alle.

'Kærlighedens Søn' nr. 30
Kan også synges på:
'Guds kærlighed ej grænse ved'

Når kærligheden får magt i verden

Tekst: Hans Anker Jørgensen
Mel.: Merete Wendler

Når kærligheden får magt i verden,
vil ingen udnytte andres savn.
Når nåden hersker i al vor færden, 
vi alle søge hinandens gavn.
Når Gud tar magten fra kyst til kyst, 
vi alle synge af hjertens lyst.

Når Gud tar magten blir syge sunde, 
de lamme danser, forpinte ler
Da taler åbent de stummes munde, 
de døve hører, de blinde ser.
Da danser glæden fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, blir sultne mætte,
og brød og byrder retfærdigt delt.
Da trøstes triste, da hviler trætte,
hvert kræftsygt samfund blir sundt og helt.
Da sejrer retfærd fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, vil alle svage
få nye kræfter og energi.
Og arbejdsløse med tomme dage
får arbejdsdage med mening i.
Da blomstrer livsmod fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, vil lænker sprænges,
og fanger danse om friheds bål.
Og de, som lider, og de, som længes,
vil alle nå deres længslers mål.
Da sejrer frihed fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, blir fjender venner,
hver kvinde søster, hver mand min bror,
og alle griber hinandens hænder
og spiser sammen ved livets bord.
Da danser lykken fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, må magten vige,
og kræmmerånden blir drevet ud.
Når Gud tar magten, blir alle lige,
Gud alt i alle, vi ét i Gud.
Da lykkes livet fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Guds vej til magten i hele verden
er Jesu lære, hans liv og død.
Guds vej til magten er påskesmerten,
er Jesu kærligheds vin og brød.
Guds vej til magten fra kyst til kyst
er hjertets sange af hjertens lyst.

Gud, tag nu magten fra vores indre,
gør os til redskaber for din fred.
Lad ingen magter i verden hindre
os i at leve i kærlighed.
Da lykkes livet i lyst og nød,
da synger hjertet i liv og død!

Med rode oprevet

Tekst: Hans Anker Jørgensen (1997)
Mel.: 'Trods længselens smerte' (DDS 397)
(H. Matthison-Hansen 1860)

Med rode oprevet
fra, hvor vi har levet,
forsamles vi fremmede her.
I spiller og synger,
men minderne tynger.
Hvordan skal vi synge med jer?

En bøn vil vi bede,
om ro, om en rede,
om fred til igen at slå rod.
Så hjælp os med bønnen
til kærlighedssønnen
til ham, som alene er god:

Vor bror, som i hjemmet
blev flygtning og fremmed
og pint i Pilatus' palæ,
vor mester, du gode,
som rykket med rode
fra jorden, blev hængt på et træ:

Vi ber dig, ved smerten,
som overvandt verden,
så blev du det evige træ
med rødder i himlen:
Lad flygtningevrimlen
i dig finde hvile og læ.

Skænk mod til hver modløs,
vær rod for hver rodløs,
ræk alle en broderlig arm.
Giv østen og syden,
giv jøden og jyden,
giv jorden shalom og salam!