Tekst: Hans Anker Jørgensen
Mel.: Merete Wendler

Når kærligheden får magt i verden,
vil ingen udnytte andres savn.
Når nåden hersker i al vor færden, 
vi alle søge hinandens gavn.
Når Gud tar magten fra kyst til kyst, 
vi alle synge af hjertens lyst.

Når Gud tar magten blir syge sunde, 
de lamme danser, forpinte ler
Da taler åbent de stummes munde, 
de døve hører, de blinde ser.
Da danser glæden fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, blir sultne mætte,
og brød og byrder retfærdigt delt.
Da trøstes triste, da hviler trætte,
hvert kræftsygt samfund blir sundt og helt.
Da sejrer retfærd fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, vil alle svage
få nye kræfter og energi.
Og arbejdsløse med tomme dage
får arbejdsdage med mening i.
Da blomstrer livsmod fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, vil lænker sprænges,
og fanger danse om friheds bål.
Og de, som lider, og de, som længes,
vil alle nå deres længslers mål.
Da sejrer frihed fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, blir fjender venner,
hver kvinde søster, hver mand min bror,
og alle griber hinandens hænder
og spiser sammen ved livets bord.
Da danser lykken fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, må magten vige,
og kræmmerånden blir drevet ud.
Når Gud tar magten, blir alle lige,
Gud alt i alle, vi ét i Gud.
Da lykkes livet fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Guds vej til magten i hele verden
er Jesu lære, hans liv og død.
Guds vej til magten er påskesmerten,
er Jesu kærligheds vin og brød.
Guds vej til magten fra kyst til kyst
er hjertets sange af hjertens lyst.

Gud, tag nu magten fra vores indre,
gør os til redskaber for din fred.
Lad ingen magter i verden hindre
os i at leve i kærlighed.
Da lykkes livet i lyst og nød,
da synger hjertet i liv og død!

Categories:

Comments are closed