Tekst: Hans Anker Jørgensen
Mel.: Merete Wendler

Min Jesus er jordens befrier,
den himmelske kærligheds tolk.
Hans fod træder farbare stier
for verdens forvildede folk.
Hans regel er: Gør mod din næste
       det gode, du ønsker dig selv.
Hos ham er den første og bedste
       den sidste og trællenes træl.

Min Jesus er folkets befrier,
Marias og himmelens søn.
Han taler, så våbnene tier,
hans bøn er de fattiges bøn.
Hans fjende gør venner til fjender
       og nedbryder åndsliv og krop.
Men Jesus gør fjender til venner,
       hans ånd bygger fællesskab op.

Min Jesus er fangernes frier,
han deler de dødsdømtes kår.
Han taler om det, vi fortier,
og heler de dybeste sår.
Hans kraft gir en blødende kvinde
       sit liv og sin lykke igen.
Han ber for sin bøddel og fjende
       og tilgir sin troløse ven.

Min Jesus er alles befrier
fra falskhed og tankeløs tro.
Han taler, og tomheden tier,
hos ham falder hjertet til ro.
Hans liv er en dom over vores,
       hans død åbner vej gennem min.
Når kærlighedskongen skal kåres,
       står han på det øverste trin.

Min Jesus er hjertets befrier,
han gør sig til vin og til brød.
Han handler præcis, som han siger,
og bærer min pine og død.
Han afviser templet og kulten,
       at ofre gir lykke og held.
Mod ulykken, sygdommen, sulten,
       der ofrer han hel're sig selv.

Min Jesus er verden befrier,
med ham vil jeg leve og dø.
Han taler, og stormvejret tier.
Han står på den natsorte sø.
Hans magt er hans ord og eksempel,
       barmhjertighed det er hans kult.
Af os vil han bygge sit tempel
       mod tomhed og sygdom og sult.

('Kærlighedens Søn' nr. 36)

Categories:

Comments are closed