Tag arkiv for “ Himmelske Dage “

Himmelske Dage vinder årets initiativpris

Foto: Leif Tuxen

Kultur- og kirkefestivalen Himmelske Dage modtager Kristeligt Dagblads Initiativpris 2016. Arrangementet roses for sin åbne tilgang, der ”fik kirken ud på gader og stræder.

Efter halvanden times voteren i et seks personer stort dommerpanel blev det kirke- og kulturfestivalen Himmelske Dage, der løb med æren som årets kirkelige initiativ 2016. Foruden titlen kaster kåringen en præmie på 25.000 kroner af sig, som blev overrakt til 10 af de involverede i Himmelske Dage. Mia Rahr Jacobsen, sognepræst i Sankt Jacobs Kirke på Østerbro, København, og projektleder på Himmelske Dage var glade for prisen og understregede, at Himmelske Dage blev til på baggrund af et enormt frivilligt arbejde.

Læs hele artiklen på Kristeligt Dagblad

Himmelske Dage blev til noget af en optur

Foto: Hanne Simonsen

Over 400 arrangementer og mindst 30.000 deltagere. Sidste weekends kirke- og kulturfestival Himmelske Dage overgik alle forventninger, fortæller en af arrangørerne.

For arrangørerne og de mange kirkelige organisationre, der deltog, kan det måske være lidt svært at komme ned på jorden igen?

Kristi himmelfartsdagenes store kirke- og kulturfestival Himmelske Dage i København blev i hvert fald en bragende succes med et anslået deltagerantal på mindst 30.000 mennesker, der her deltaget i de over 400 arrangementer af meget forskellig karakter.

Næsten 3.000 mennesker var eksmpelvis med til en af festivlalens tre åbningsgudstjenester torsdag den 5. maj, ligesom 400 fandt vej til maratonsalmesang i Vartov i Farvergade lørdag den 7. maj. Undervejs er der ved festivalens gudstjenester blevet samlet over 60.000 kroner ind til verdens flygninge.

Læs hele artiklen fra Kirken i København her

Sprudlende visionsdag

Mens solen bragede igennem fra en skyfri himmel og horder af løbere kæmpede sig igennem en halvmaraton i de københavnske gader, blev en anden event skudt i gang i Kulturhuset på Islands Brygge: Danske Kirkedage 2016

Siden 1968 er kirkedagene løbet af stabelen hvert 3. år på skift i landets stifter. Og mens Kbh ellers i så mange henseender får tiltusket sig de store arrangementer, er det første gang, at Hovedstaden skal stå for Danske Kirkedage.

Og som dagen skred frem, åbenbaredes det fra gamle kirkedage-kendinge, at København var blevet anset for ’farlig’ i så henseende. For hvordan skulle man holde styr på tropperne i en fristende storby? Hvordan kunne man holde fokus på kirken, når en pulserende og spændende metropol lå lige for næsen af deltagerne? Hvordan kan man rent praktisk løse billet til Kbh – det er længe siden byportene faldt! 

En veloplagt Peter Lodberg, Lektor i teologi ved Århus Universitet, berettede i sit indlæg, at han selv havde siddet i udvalget midt i 80’erne med en drøm om at få Kirkedagene til Kbh, men som han sagde: ”Vi turde ikke”.
Men tiden har arbejdet for os, som tiden har det for vane, og Domprovst Anders Gadegaard modtog som bekendt stafetten sidste år i Ålborg. Og det blev hurtigt klart, som dagen gik, og oplægsholderne bragte idemættede input, og arbejdsgrupperne summede blandt de små 120 deltagere, at når Kirkedagene flytter til København, bliver det et helt nyt koncept, vi får at se.

Danske Kirkedages Styrelse havde indbudt til visionsdag her mere end 2 år før afholdelse. Og det giver en engageret og levende debat at invitere før beslutningerne er taget.

Én væsentlig beslutning er dog i hus. Og det viste sig at være helt i forlængelse af den ånd både oplægsholdere og deltagere udviste. Danske Kirkedag i Kbh skal ud af Messecenteret og ind i Byen! Både Bella og Forum er aflyst. Til gengæld er ”hvert et gadehjørne og hvert et torv i København reserveret,” som Hans Grishauge, Fmd. for Kirkedagene 2016, formulerede det. Med kirkedage i Kbh bliver der mulighed for at ryste posen og tænke nyt. Slut med at bure 5000 mennesker ind i en kongressal i udkanten af byen. Kirkedagene skal ind i city. Ud hvor folk lever, bor og ånder.

Kirkedagene skal integreres i byen og ikke leve et isoleret parallelliv på kanten af byen. Kirkedagene skal have festivalkarakter og spredes ud i alle de eksisterende bygninger og organisationer.

Både Kirken af i dag og det moderne menneske skal tages alvorligt. Og derfor skal Kirken i samtale med befolkningen og samfundet. Der sker mest gunstigt ved at rykke ud af sin indforståede hule og ind i menneskers liv og verden. Derfor er ’Festival, samtale & debat’ overskriften på dagene i København, med den ambition af få støvet sig selv af og få Kirke, by og befolkning til at smelte sammen. Og de 4 berigende og begejstrede indlæg, der skulle skabe grobund for de inviteredes egne ideer, havde fået i opdrag netop at gøre sig overvejelser over, hvordan kirken kan gøres synlig i det offentlige rum. Også en måde at tage den bekymring i opløbet, om Kirken mon kan ske at forsvinde i en storby?

Ved dagens afslutning var store dele af vægarealet plastret til med alle de tanker og forslag de forskellige arbejdsgrupper havde udarbejdet. Mange hjørner af festivalen var tænkt igennem: logistik, praktik, mad, musik, gudstjenesteformer, debatemner, overnatning, diakoni, målgrupper, events, dialog, bøn, medier & kommunikation. Foran ligger et stort arbejde for Sekretariatet at sortere og gennemgå de mange input, der skal være med til at udgøre Danske Kirkedage 2016. Og sørge for godt vejr. Det får vi brug for! Arbejdet er i gang. 

/Charlotte Ekstrand, på vegne af Kirkedagssekretariatet
Kontaktoplysninger: Birgitte Jeppesen bj(at)km.dk

Ledende pinsepræst næstformand for Danske Kirkedage

Jarle Tangstad er valgt som næstformand for komiteen for Danske Kirkedage i København. Han er bredt anerkendt i det økumeniske landskab for sit lederskab i pinsekirken generelt og specifikt i Kirken i Kulturcentret på Drejervej på Nørrebro i København.

Lang erfaring med kulturmøde i kirken

Her har han været ledende præst i 14 år og i høj grad sat sit præg på opbygningen af de store fællesskab på tværs af kirkelige og kulturelle forskelle, der præger et Kulturcentret med både danske og internationale menigheder, TV, Radio og mange andre aktiviteter. Han er vant til at tænke i både stort og organisatorisk på tværs af projekter. Der kommer mere end 1000 mennesker til gudstjeneste hver søndag og huset emmer af aktiviteter i løbet af ugen. Under Jarle Tangstads ledelse har pinsekirken i høj grad engageret sig med naboerne på Nørrebro og sammen med dem arrangeret en række kulturelle begivenheder, så mødet med kirken bliver lettere.

Byd byen op til dans

Med den baggrund er det naturligt for Jarle Tangstad at tænke Danske Kirkedage i København som et åbent møde mellem tro og bylivet: ”Jeg ser en enestående mulighed for at få gjort kirken synlig i byens liv og medierne. Byen skal se mere end de kirkelige institutioner og ’traditionelt’ kirkeliv”, siger han og tilføjer sin vision for Danske Kirkedage i København. ”Jeg drømmer om, at vi kan mobilisere kirken i sin fascinerende mangfoldighed  med enhed i ønsket om at " byde byen op til dans" i byens eget rum. Vi skal åbne de mange kirker op som en pedant til "Kulturnatten". Kort sagt: Jeg drømmer om en event der gør Københavnerne nysgerrige på det med Gud og kirke”, tilføjer han.

Formandskabet er nu på plads

Med Jarle Tangstad som næstformand og Hans Grishauge som formand er formandskabet på plads. De skal nu til at forme en komite og en række udvalg, der over de kommende år skal stå for planlægningen af Danske Kirkedage 5-8 maj 2016 i København.