Kirkeministeriet har natten til d. 18/5 2020 offentliggjort retningslinjerne for ansvarlig genåbning af kirker og trossamfund. Dette betyder, at disse kirkelige handlinger og aktiviteter nu kan startes op på følgenede måde:

- Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.

- Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.

- Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger.

- Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.

Samtidig gælder forsamlingsforbuddet ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Foregår aktiviteterne derimod udendørs skal forsamlingsforbuddet overholdes, dog ikke ved begravelser og bisættelser udendørs. Indendørs aktiviteter skal overholde følgende retningslinjer for sikkerhed:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker, tælles ikke med i opgørelsen.

2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.

3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

5. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit tilgængeligt for deltagere og besøgende.

6. Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Danske Kirkers Råds Forretningsudvalg opfordrer alle medlemskirker og trossamfund til at følge de nye retningslinjer fra Kirkeministeriet. Desuden opfordrer Forretningsudvalget til, at kirker og trossamfund starter op med de allermest nødvendige aktiviteter i kirken og ikke lukker op for alle aktiviteter på én gang men gradvist og ansvarligt, så kirkerne og trossamfundene går foran med et godt eksempel. 

Læs det komplette dokument med retningslinjerne her

Categories:

Comments are closed