​Danske Kirkers Råds persondatapolitik

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Desuden har du ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ny persondatapolitik
Det er vigtigt for Danske Kirkers Råd, at vi beskytter vores kontakters personoplysninger og overholder reglerne i forordningen. Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik. Du kan læse hele den opdaterede version her.
Persondatapolitikken er relevant for dig, da du har afgivet personlige kontaktoplysninger til os, f. eks i forbindelse med tilmelding til vores aktiviteter eller information du kan modtage fra os.
Bemærk venligst, at disse ændringer træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Categories:

Tags:

Comments are closed