Den 28. oktober 2020 har Kirkeministeriet udsendt reviderede retningslinjer for alle trossamfund. COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er tidligere taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden. De tidligere retningslinjer omhandlede en kontrolleret genåbning af samfundet, herunder folkekirken og andre trossamfund. I det nuværende perspektiv ser myndighederne ind i mere strukturelle og langtidsholdbare løsninger, hvor man i videst mulige omfang kan fastholde den igangværende samfundsaktivitet, men samtidig sikre optimal smitteforebyggelse.

Retningslinjerne skal på den baggrund også ses i lyset af, at samfundet går ind i en efterårs- og vintersæson, hvor der forventes en øget forekomst af øvrige sygdomme mv. (fx influenzalignende sygdom). Som følge af årstidsskift forventes det, at en lang række aktiviteter i højere grad vil foregå indendørs. Det giver ændrede udfordringer i forhold til at sikre smitteforebyggelse, fx i forhold til afstand, antal personer i samme lokale, ventilation mv.

Forudsætningen for at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har trossamfundene et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

Categories:

Tags:

Comments are closed