​Den nyslåede ph.d. Nikolaj Christensen har lavet sit forskningsprojekt om til Blafrende Flammer, en føljeton af alment tilgængelige historier fra første del af 1900-tallet, hvoraf de to første afsnit allerede er udkommet og kan findes via adressen blafrendeflammer.dk.

”Jeg har valgt podcast-formatet, fordi det er et format jeg selv holder meget af at lytte til,” udtaler han. ”Det minder om en gammeldags radiodokumentar og giver mulighed for en mere direkte og personlig forbindelse med publikum.”

Pinsekirkerne udgør en global kristen vækkelsesbevægelse med flere hundrede millioner medlemmer, ikke mindst i Asien, Afrika og Sydamerika, men også i vestlige lande. Dertil kommer den nærtbeslægtede karismatiske bevægelse blandt katolikker, lutheranere og andre traditionelle kirkesamfund. Trods sin store udbredelse opstod pinsebevægelsen så sent som i de første år af det 20. århundrede. Danmark var et af de første lande bevægelsen nåede til – men en samlet historie om den danske pinsevækkelse er aldrig tidligere blevet skrevet.

”Jeg faldt over emnet lidt tilfældigt for cirka fem år siden,” udtaler Nikolaj Christensen. ”Jo dybere jeg har gravet i henlagte breve, dagbøger og for længst glemte tidsskrifter på gamle arkiver, jo mere fascineret er jeg blevet. Denne fascination vil jeg gerne dele med andre.”

Pinsebevægelsen kom til Danmark i 1907, da den engelsk-norske metodistpræst Thomas Ball Barratttil København, efter at have mødt bevægelsen i USA året før og sat gang i en vækkelse i Oslo.
Bevægelsen vakte i begyndelsen en vis interesse hos blandt andre folkekirkepræster,
indremissionærer og metodister. Bevægelsen fik dog ikke stor offentlig opmærksomhed før efteråret hvor den blev sat i forbindelse med Anna Larssen (senere gift Bjørner), en af Danmarks dengang mest berømte skuespillere. 

I Danmark opnåede pinsebevægelsen aldrig nogen stor udbredelse. Det anslås, at der i dag er 5.000- 10.000 pinsevenner i Danmark, hvorimod der for eksempel er over 100.000 i Sverige. ”At finde ud af pinsebevægelsen aldrig rigtig fik tag i Danmarks befolkning, har været et af hovedmålene med mit projekt,” udtaler Nikolaj Christensen, der sideløbende skriver på en bearbejdet version af sin afhandling. Den skal efter aftale med et større internationalt forlag udgives som bog i løbet af 2018 eller 2019.
Nikolaj Christensen er opvokset i en præstegård i Himmerland og har læst teologi i Aarhus og Oxford. Han forsvarede sin ph.d. i teologi og religionsvidenskab ved University of Birmingham i juli 2017. Han bor for tiden i universitetsbyen Boulder, Colorado, USA, med sin hustru, og arbejder som freelance-skribent, oversætter og podcaster, samt som medarbejder i den amerikanske kristne studenterbevægelse InterVarsity Christian Fellowship.
Ph.d.-projektet har fået økonomisk støtte fra Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Martensens Jubilæums Legat, Menighedsfakultetet, St Luke’s College Foundation, Københavns Bispeembedes Fond, Danske Kirkers Råd (Det Økumeniske Studielegat), Postgraduate Research Support Fund (Birmingham), Dansk Missionsråd og Det Letterstedtske Selskab.

Kontakt: Nikolaj Christensen, nc@blafrendeflammer.dk,
tlf. +44 7741 087 877 eller +1 720 309 5638

Categories:

Comments are closed