Det er blevet helt legitimt at tale om sin kristne tro i det offentlige rum. Det reflekterer et ønske om at tale om tro blandt mange af os. Projektet 'Lad os tale om tro' er et samtalekoncept, hvor alle er ligestillet i udgangspunktet og ikke har ansvar for at skulle ”producere” noget; hvor man uden forberedelse kan sætte sig ned med hinanden, drikke en kop kaffe og se et kort afsnit af en samtaleserie om den kristne tro. Afsnittet afslutter med en række åbne spørgsmål, som man frit kan vælge imellem, og som skyder selve samtalen i gang.

Oplæggene vil bygge ovenpå hinanden. Der vil være en progression, så når videoerne er set, så er samtalepartnerne blevet introduceret til de grundlæggende elementer i den kristne tro. Sproget og referencerammen skal der rammer målgruppen, men samtidig også på en måde, så det brede kirkelige bagland kan nikke genkendende til fortællingen. Selve samtaleserien er ikke missionerende men faciliterende.

Samtaleserien skal være flot produceret og indeholde en spændende trailer, som er let at sende til sin nabo, kollega eller familiemedlem, som har vist interesse for at tale om livets mere eksistentielle side.

Målgruppen er den nysgerrige dansker, der gerne vil vide mere om den kristne tro, men som ikke kommer så ofte i kirke og for hvem kristentroen tidligere ikke har fyldt så meget. Den skal desuden kunne ramme bredt rent aldersmæssigt. 

Organisering
Projektet er formelt et samarbejde mellem Frikirkenet og Danske Kirkers Råd. Arbejdet ledes i tre niveauer:
En styregruppe med repræsentanter fra medlemskirker- og organisationer under Danske Kirkers Råd og andre samarbejdspartnere, herunder Landsforeningen af Menighedsråd, Areopagos, Alpha-Danmark, Bibelselskabet, Grundtvigsk Forum, Den katolske Kirke, Evangelisk Alliance mfl.

Styregruppen mødes 2-3 gange om året. Indholdsgruppen med 5-7 repræsentanter valgt af styregruppen. Indholdsgruppen arbejder med udvikling af indholdet på videoerne, hjemmeside mm.

Sekretariatsbistand herunder koordinering, økonomistyring, fundraising mm ligger under
Frikirkenet.

Økonomi
Medlemskirker-/organisationer i styregruppen bidrager alle til økonomien gennem et aftalt bidrag.
Desuden ydes der støtte til projektet gennem fundraising målrettet bl.a. fonde og private bidragsydere.

Der udarbejdes en formel samarbejdsaftale mellem Frikirkenet og Danske Kirkers Råd. Initiativet til projektet er taget af Frikirkenet, men det vil styrke den økumeniske bredde af projektet, at det fortsætter som et samarbejdsprojekt. Kommunikation og fundraising sker således med både Frikirkenet og Danske Kirkers Råd som afsendere – og således også med brug af begge
organisationers logoer.

Categories:

Tags:

Comments are closed