Kirke med fødderne

En temadag om økumeniske kirke- og pilgrimsvandringer

 

I disse år oplever vi en stigende interesse for økumeniske kirke- og pilgrimsvandringer. Dagen her vil komme med praktiske eksempler på og teologiske refleksioner over vandringen? Hvad har økumeni og vandring at gøre med hinanden? Er der forskelle på syn på vandringen i forskellige kirkelige traditioner? Kan man planlægge en økumenisk kirkevandring også selv om man bor uden for de store byer? Hvordan er klima og spiritualitet knyttet til pilgrimsvandringer? Hvordan laver man diakonale vandringer for sårbare og mennesker i sorg? Det er nogle af dagens temaer og gode spørgsmål.

 

Alle er velkomne uanset, om man har stået for pilgrims- og kirkevandringer, er ansat som medarbejder i en kirke eller i en kirkelig organisation, om man er frivillig eller bare er nysgerrig på det med økumeni og pilgrims- og kirkevandringer.

 

Hvornår og hvor?

 

Tid

28 april 2023

Kl. 10:00-16:00

Morgenkaffe fra kl. 9:30

 

Sted

Jerusalemskirken

Rigensgade 19

1316 København K

 

Tilmelding

Senest 21. april 2023 til dkr@danskekirkersraad.dk

 

Workshops

Ved tilmelding, skriv hvilke 2 workshops, du gerne vil deltage i.

 

Pris for deltagelse: 250 kr. – dog gratis for studerende.

Beløbet indbetales til Danske Kirkers Råds konto 5338-0260278
Eller på MobilePay: 65355

Mærk: ”Kirke med fødderne” og navn.

 

Arrangør
Danske Kirkers Råds – arbejdsgruppen for Økumenisk Dialog og Dannelse.

 

Yderligere information

Kontakt: Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd, på mc@danskekirkersraad.dk

 

PROGRAM

 

09:30 Kaffe og croissanter

 

10:00 Velkommen

Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær i Menighedsplejen i Danmark.

Jørgen Thaarup, præst i Jerusalemskirken, Metodistkirken.

Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd.

 

10:15 Vandring og medvandring

Peter Lodberg, professor MSO, Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

Økumeni som fællesskab og nødvendighed. Gudsfolket på vandring sammen. Hvad betyder (med)vandringen i det økumeniske symbolsk og teologisk, konkret og diakonalt? Det økumeniske som en vandring sammen – og hvordan det kan hænge sammen med pilgrimsvandring?

 

11:00 Pause

 

11:15 Vandring og medvandring i forskellige traditioner

Symbolsk, teologisk, konkret og diakonalt.

 

Panel:

Folkekirken

Elisabeth Knox-Seith, pilgrims- og sognepræst på Møn.

 

Baptistkirken

Lone Møller-Hansen, præst i Baptistkirken Bornholm

 

Den Katolske Kirke

David Noval, diakon.

 

Den Ortodokse Kirke

Ivan Sulejic, præstekandidat.

 

12:15 Frokost

 

13:00 Workshop 1

 

13:45 Kaffepause

 

14:00 Workshop 2

 

Workshops:

 

  1. Økumeniske kirkevandringer

Ole Lundegaard, Baptistkirken, præst i Korskirken.

Jan Nilsson, Folkekirken, præst ved Diakonissestiftelsen.

Hvordan gør vi? Teologiske overvejelser, praktiske erfaringer og gode råd.

 

  1. Klima og spiritualitet i pilgrimsvandringer

Elisabeth Knox-Seith, Folkekirken, pilgrimspræst.

Sofie Larsen Kure, koordinator for Grøn Kirke.

Hvilken spiritualitet og tradition knytter vi an til i pilgrimsvandringen og hvad har klimaengagement og pilgrimsvandring med hinanden at gøre?

 

  1. Diakonale kirkevandringer

Sanne Glerup Damborg, diakonikonsulent i Menighedsplejen i Danmark

David Noval, diakon, Den Katolske Kirke

Erfaringer med og refleksioner over diakonale kirkevandringer med fx psykisk sårbare eller som mindevandringer på kirkegårde.

 

14:45 Kirkevandring

Kirkevandringen begynder i Jerusalemskirken og går videre til den katolske domkirke Sankt Ansgars kirke i Bredgade og videre til den anglikanske Saint Alban’s kirke ved Kastellet.

Alle tre kirker er med i den årlige kirkevandring i begyndelsen af januar – en kirkevandring, der har fundet sted årligt gennem de sidste 60 år.

 

16:00 Tak for i dag

 

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed