​Danske Kirkers Råd har nu fået svar på sin henvendelse til Kirkeministeriet om, hvordan loven vedr. obligatoriske kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, skal administreres. Kurset gælder for præster uden for folkekirken, der søger om vielsesbemyndigelse.

Svaret fra Kirkeministeriet kan ses her. De vigtigste informationer, når det gælder betingelser for at opnå vielsesbemyndigelse med juridisk gyldighed, kan skæres ned til tre:

•    Alle, der har en ’stående vielsesbemyndigelse’, der er givet før 1. april 2017, skal ikke på kursus. Den allerede givne ’stående bemyndigelse’ gælder fortsat uden kursus.
•    Alle, der ønsker en ’ad hoc-bemyndigelse’ for at kunne vie med juridisk gyldighed og søger herom efter 1. april, skal gennemføre kurset, der dog endnu ikke er udbudt.
•    Det fremgår endelig af svaret fra Kirkeministeriet til Danske Kirkers Råd, at det kun er i meget få nøjere beskrevne tilfælde, at Kirkeministeriet vil give dispensationer fra kurset.

Implementeringen af denne lov har ikke noget at gøre med Trossamfundsloven, der fremsættes i Folketinget senere på året. Loven er vedtaget 27. dec. 2016 som Lov nr. 1729.

Categories:

Comments are closed