Danske Kirkers Råd har afgivet høringssvar til Trossamfundsudvalgets forslag til en samlet lov om andre trossamfund end folkekirken.

Danske Kirkers Råd bakker op om store dele af forslaget, der ligger fint i forlængelse af vores anbefalinger fra vores tidligere arbejde med forslag til en eventuelt kommende religionslov. Her gælder det f.eks. at en lovgivning skal balancere forholdet mellem rettigheder og pligter, ligesom vi også dengang anbefalede at gå væk fra den historiske – og noget forvirrende sondring – mellem anerkendte og godkendte trossamfund.

Selv om Danske Kirkers Råd roser udvalgets arbejde generelt, stiller vi os imidlertid kritiske over for visse dele af forslaget. Det gælder f.eks. et flertal af udvalgets forslag om at kræve en demokratisk valgt ledelsesstruktur for alle trossamfund. Konkret vil det betyde, at nogle af vores medlemskirker ikke længere kan anerkendes, idet de er så tæt forbundne med en verdenskirke. Således kritiserer Danske Kirkers Råd dette forslag for at være statslig indblanding i trossamfundenes indre forhold. 

Læs høringssvaret her

Læs forslag om lov for andre trossamfund end folkekirken
Læs DKRs oprindelige diskussionoplæg vedr religionslov

Categories:

Comments are closed