Af Sofie Larsen Kure, Projektkoordinator for Grøn Kirke og observatør til CEC assembly 2023
Billeder: Fotos: Albin Hillert/CEC

Tallinn, den smukke gamle middelalderby, danner i varme sommerdage i juni rammen om Conference of European Churches (CEC) assembly, som kun finder sted hvert 5. år. I CEC samles kirker fra hele Europa – fra Armenien i øst til Irland i Vest og fra Norge i nord og Spanien i Syd.

Under overskriften ”Under God’s blessing – Shaping the future” har programmet for assembly’en udfoldet sig over 7 dage med forretningsmøder, workshops, hovedtalere, bibelstudie, gudstjenester og kirkebesøg. At være under Guds velsignelse betyder i CEC sammenhæng bl.a., at man snakker om frihed fra bekymringer om vores egen sikkerhed og kontrol, frigjorte fra at være fanget i vores eget narrativ. Denne forståelse af velsignelse guider kirkerne i CEC i deres kald i et konfliktfyldt Europa og verden.

Fotos: Albin Hillert/CEC

Gennem hovedtalerne, som var den belarusiske menneskerettighedsforkæmper, Svietlana Tsikhanouskaya, den tyske sociolog, Hartmut Rosa, tidligere ærkebiskop af Canterbury, Rowan Williams, og den økumeniske patriark, Bartholomew, understregedes det, at teologi er offentlig i et samfund, som i stigende grad er sekulariseret. Vi må som kristne og kirker være opfindsomme og modige, lyttende og ikke kun talende, håbefulde og ikke blot optimistiske. Vores kald nøder os til at stå overfor og tage livtag med de største af vores tids kriser og udfordringer, nemlig klima- og biodiversitetskrise, den stigende migration, menneskerettigheder og krig. Derfor bliver det også mere og mere tydeligt, at de tre store hovedområder, som CEC fremover kommer til at arbejde med er: klima, migration og krig/fred.

Særligt krigen i Ukraine har været et stort omdrejningspunkt på CEC assembly, og i den samlede udtalelse står det da også tydeligt, at: ”the assembly condems Russias invation of Ukraine”. Der har igennem dagene været mange vidnesbyrd fra mennesker direkte påvirket af krigen. Refleksioner over brugen af ”retfærdig fred”, unge kristnes fortællinger om deres arbejde og liv midt i krig og tanker om Ruslands imperialistiske og totalitaristiske selvforståelse, som resten af Europa stærkt har undervurderet.

Foto: Albin Hillert/CEC

Der har også været valg til diverse poster i CEC, hvor der altid tages hensyn til, at der skal være repræsentation fra både syd, nord, øst og vest, fra forskellige kirkeretninger, fra både lægfolk og præster ligesom også køn og aldersfordeling tages med i betragtning, om end dette ofte er det sværeste at opnå balance i. 

Den nyvalgte præsident for CEC er Ærkebiskop Nikitas af Thyateira og Storbritannien, den græsk-ortodokse ærkebiskop af Storbritannien under det økumeniske patriarkat i Konstantinopel. Ærkebiskop Nikitas afløser Strasbourg-præsten, Christian Krieger, som præsident og skal lede CEC, sammen med ”the governing board” i den næste 5. års periode from mod næste assembly i 2028.

Categories:

Comments are closed