​Hvorfor er jeg økumenisk engageret? - Tanker fra et medlem af Folkekirkens Nødhjælp.

Det økumeniske engagement ligger dybt i mig.
Det blev vakt, tror jeg, under ”mine” første Danske Kirkedage, nemlig i Aalborg tilbage i slutningen af 70’erne.
Siden da har det vokset sig til at være en integreret del af min identitet og min selvforståelse som kirkemenneske – og hver gang jeg i Folkekirkens Nødhjælp møder mennesker, der ikke er lutherske end sige danske som mig selv, bliver jeg bekræftet i, at det ”økumeniske koncept” er det, der bærer! Det er det, som karakteriser det fællesskab, jeg er en del af i kirken.

For rækkefølgen er jo den, at vi først og fremmest må se os selv som værende en del af ”den hellige almindelige kirke”
før vi sætter et andet prædikat på – katolsk, anglikansk eller luthersk. Det kommer i anden række og er ikke det afgørende.
Når jeg om søndagen bekender den kristne tro sammen med de andre i menigheden, gør jeg det som lutheraner – men koret af stemmer, jeg hører, er meget større og har mange flere stemmer. Det er et fantastisk flerstemmigt kor!

Og hvis det konfessionelle kommer i anden række, så kommer det nationale i tredje række, hvilket også gælder for den danske folkekirke. Vores forskellige nationaliteter sætter kulører på kirkekoret – men det er ikke det, som skaber koret.

For nogle år siden besøgte jeg landsby i det vestlige Malawi og fik chancen for at være sammen med de religiøse ledere. Det var på det tidspunkt, hvor aids-epidemien ramte hårdt, og de fem – alle mænd – fortalte, hvordan de prøvede at støtte hinanden i deres fælles kamp mod hiv. Måske lidt enfoldigt spurgte jeg, om det ikke også bød på vanskeligheder, når der jo var så meget, der samtidig adskilte dem. Lang pause, inden jeg blev belært om, at de jo var sammen om alt i forvejen: jorden, det sparsomme vand – og menneskene i landsbyen (og sikkert også vanskelighederne!). Og så kom det: ”Husk på, vi var afrikanere, før vi blev noget mere!”

Sådan har jeg det med det økumeniske – det kommer først.
Birthe Juel Christensen
Chefkonsulent og præst
Folkekirkens Nødhjælp.

Birthe Juel Christensen  repræsenterer Folkekirkens Nødhjælp i Danske Kirkers Råd. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området

Denne klumme er en del af en serie klummer - se de øvrige her

Morten Hougaard Sørensen repræsenterer KFUM og KFUK i Danske Kirkers Råd. . Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området

Denne klumme er en del af en serie klummer - se de øvrige her

Tags:

Comments are closed