Danske Kirkers Råd blev i sommerferien udsat for svindel, da generalsekretærens navn blev misbrugt til store bankoverførsler til udlandet. Denne type svindel (såkaldt ’CEO Fraud’) er velkendt hos politiet og rammer både små og meget store firmaer og organisationer.

I løbet af sommeren blev en mangeårig økonomimedarbejder i Danske Kirkers Råd narret til at overføre tre store beløb til udlandet i den tro, at det var generalsekretæren, der pr. mail krævede beløbene overført. Selv om økonomimedarbejderen bad om bilag og forklaring på, hvad pengene skulle bruges til, blev han blot beordret til straks at overføre pengene og gjorde det. Desværre krævede Danske Kirkers Råds bank ikke yderligere attestation eller bremsede de pågældende overførsler, som ellers var usædvanlige.

Svindlen blev opdaget d. 5. august, da generalsekretæren kom tilbage fra sommerferie. Sagen blev straks anmeldt til Politiets særlige afdeling for IT-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK). Politiet arbejder på højtryk for at Danske Kirkers Råd får sine penge tilbage. Vi har således forhåbninger om at kunne få i hvert fald dele af de bortsvindlede midler retur.

Samtidig er procedurerne i Danske Kirkers Råd omgående blevet strammet.

Økonomimedarbejderen har ikke længere adgang til vores konti og fratræder som aftalt 1. september.

Forretningsudvalget har underrettet Danske Kirkers Råds medlemskirker og -organisationer om, at Danske Kirkers Råd har været udsat for kriminel svindel.

Det årlige budget i Danske Kirkers Råd på 1,8 mio. kroner (2018). Ved svindlen er organisationen blevet bedraget for mere end halvdelen af sit økonomiske grundlag. Det er naturligvis en meget alvorlig situation, men truer dog ikke vores mulighed for at fortsætte arbejdet.

Danske Kirkers Råds arbejde bygger på stor gensidig tillid både i medarbejdergruppen og mellem partnerne. Det er desværre denne tillid, der har muliggjort svindlen. Vi ønsker fortsat at have tillid til hinanden internt og til vores samarbejdspartnere, men vores råd til andre kirkesamfund og lignende organisationer er straks at indføre procedurer, der mindsker sårbarheden overfor forsøg på svindel.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål kan rettes til Danske Kirkers Råds formand, Biskop Peter Fischer-Møller på mail ​pfm@km.dk eller telefon 23 29 67 76

Categories:

Tags:

Comments are closed