​​Første søndag i advent modtog Danske Kirkers Råd en flot anerkendelse for sit økumeniske arbejde og for sit engagement for trossamfundenes vilkår i Danmark.

Det skete i Pinsekirken på Nørrebro i København. Her er det en tradition i adventstiden at den lokale menighed overdrager en tak til nogen, der har ydet et stort stykke arbejde. FrikirkeNet, et fællesskab af frikirker i Danmark, modtog prisen, men gav den videre til Danske Kirkers Råd. I sin begrundelse lagde generalsekretær Mikael Wandt Laursen vægt på det tætte samarbejde de to organisationer har haft gennem de senere år. Det gælder det gode samarbejde om programmet for det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord på Folkemødet, som vi har været med i siden 2011.
​De sidste par år har FriKirkenet og Danske Kirkers Råd desuden været i tæt dialog, når det gælder den nye trossamfundslov og de praktiske udfordringer, den har medført for kirkesamfundene uden for folkekirken.

Generalsekretær Mads Christoffersen modtog anerkendelsen på vegne af Danske Kirkers Råd foran en fuld kirkesal med godt 800 kirkegængere. Gudstjenesten foregik på dansk og engelsk og blev desuden oversat til spansk og thai. I sin takketale fortalte Mads Christoffersen om vigtigheden i økumenisk samarbejde og om Himmelske Dage på Heden. Således blev hele menigheden inviteret med til Herning, når dansk kirkeliv mødes 30 maj til 2 juni 2019.

Categories:

Tags:

Comments are closed