Om ganske få dage går vi ind i en december måned, som bliver anderledes end den adventstid, vi kender. Risikoen for spredning af covid-19 tvinger os til at tænke i nye baner, for vi véd, at kirkerne kan spille en afgørende rolle i krisetider som denne. Derfor gør kirker rundt omkring i landet hvad de kan, for at bevare sammenhængskraften og modet i en vinter ud over det sædvanlige.