Bøn for nationen er et økumenisk, tværkulturelt initiativ, der samler til bøn for Danmark og for en urolig verden. Store Bededag afholdes der forbønsgudstjeneste i Københavns Domkirke.