Solidaritetsgudstjenesten er udarbejdet på baggrund af Ulla Britt Sørensens oprindelige materiale. Den er til inspiration og du kan frit bruge hele materialet eller dele af det.

Præludium

Indledning
Herre, vi er samlet her i dag, for at være med dem, der har mistet deres hjem og deres fællesskaber på grund af vold, fattigdom og dit skaberværks ødelæggelse.
Én for hver 50 mennesker er i dag flygtning eller udlænding.
De fleste af dem er kvinder og børn
Kvinder og børn, der ofte er skilt fra hinanden.
De fleste flygter til lande som allerede er fattige, 
Mens rigere lande lukker deres døre i. 
Som barn blev Jesus selv tvunget i eksil, 
Og var selv flygtning i Egypten.

I enhver, som er rykket op med rode, er Gud selv tilstede. 
Vi, som er døbte til nyt liv og fællesskab med Gud, er kaldet til at se og tjene Kristus i enhver. Til at stræbe efter retfærdighed og fred blandt alle folkeslag.

Åbningsord og svar
De skal bygge huse og bo i dem og plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo i det, de bygger, eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder, mine udvalgte skal nyde frugten af deres hænders værk. Amen
(Es. 65, 21-22)

Salme

Kollekt
Vor Gud, 
enken og den fremmedes Herre og beskytter, 
vi kender dig i vor frelser, Jesus Kristus, 
tvunget i eksil til hjemløshedens smerte, 
men dog viste os kærlighedens udfordring og mening.
Lær os at skabe livsrum for mennesker baseret på gæstfrihed og retfærdighed. 
Amen.

Læsninger 
Tekstrækken fra 1. søndag i trinitatis
Andre bibeltekster

Salme

Vidnesbyrd 
Mellem følgende læsninger synges eksempelvis salmen "Med rode oprevet" af Hans Anker Jørgensen. Se i øvrigt andre sangforslag.

1.læser
 I mange år har Tupinkim og Guarini indianerne i Brasilien kæmpet for anerkendelse og rettigheder til deres forfædres land. Områder som nu er optaget af et træ- og papirkompagni. Den såkaldte 'udvikling' af landet af resulteret i at områdets oprindelige befolkning er blevet fordrevne. De siger:

2. læser
"De kom med to bulldozere og en kæmpe kæde. De ødelagde alt, hvor de kom frem. Vi fandt alle mulige dyr døde. Skoven forsvandt, fuglene tav og floderne tørrede ud.."

1. læser
Husk, Herre, hvad der skete os, se dog hvordan vi bliver spottet. Vor ejendom er kommet i hænderne på fremmede, vore huse tilhører udlændinge. Vi er faderløse, har ingen far, vore mødre sidder som enker. Vi må betale for det vand, vi drikker; brændet får vi kun mod betaling. Vi bliver tæt forfulgt, vi er udmattede, vi får ingen hvile.
(Klages. 5, 1-5)

1. og 2. vers af "Med rode oprevet"

2. læser
En flygtning fra Liberia siger:

1. læser
"Det var så hårdt. Kugler fløj. Mennesker løb. Igen og igen matte vi pakke sammen. Vi gik der med vore bundter på hovedet. Der var så mange bekymringer. Intet sted var vi i sikkerhed. Når vi lå ned, kunne vi ikke sove. Vi var så bekymrede. Vi var udmattede, på grund af alle bekymringerne. Min søster blev slået ihjel. Vi var altid i fare og vidste vi kunne dø når som helst. Hver gang vi løb, blev alting taget fra os. Vi måtte starte helt forfra."

2. læser
Blinde flakker de om i gaderne, sølet i blod; det, man ikke må røre, rører de med deres klæder. "Til side, han er uren!", råber man om dem. "Til side, til side, rør ham ikke!" Når de flygter og flakker om, siger man om folkene, "De må ikke blive boende".
(Klages. 4, 14-15)

3. vers af "Med rode oprevet"

1. læser
En filippinsk kvinde, som arbejder i Hong Kong siger:

2. læser
"Jeg græder hver aften i min seng. Ingen kvinde skulle stilles overfor sådan et valg. Forældre ved ikke hvor heldige de er, over at kunne kysse og kramme deres børn hver dag. Min arbejdsgiver ved ikke engang, at jeg er mor."

1. læser
"Tårer strømmer fra mine øjne,
for mit folks datter er lemlæstet,
tårerne bliver ved med at løbe,
de hører ikke op, 
så længe Herren ikke ser ned fra himlen.
Synet af kvinderne i min by piner min sjæl."
(Klages. 3, 48-51)

4. og 5. vers af "Med rode oprevet"

Evt. prædiken

Forbøn
Under forbønnen kan menigheden bære forskellige symboler og effekter frem for alteret. Ting, som på den ene eller anden måde har noget med temaet at gøre.

Lad os alle bede: 
Herre vi tænker på dem, som er blevet rykket op med rode
og er langt fra deres hjem og hjemstavn.
Folk, som er tvunget til at flygte for at beholde livet, 
tvunget til at forlade deres land og kultur,
tvunget til at leve adskilt fra deres familier.
Med dem sørger vi over tabet af værdighed, fællesskab, ressourcer og arbejde.

Frembringelse af fx. en globus, et verdenskort eller andet.

Vi tænker særligt på kvinderne, som er størstedelen af de fordrevne. Kvinder, hvis arbejde er med til at holde familier sammen, er med til at give næring til det nære miljø og til at stoppe vold og uretfærdighed.

Frembringelse af fx et tørklæde eller andet.

Vi husker på de millioner af børn, hvis liv er præget af frygt og udnyttelse.

Frembringelse af fx en barnesko, et stykke legetøj eller lignende.

Vi husker på dem, som er forfulgt pga. køn, hudfarve eller tro. Vi beder for kvinder og mænd, børn og gamle, og alle som søger sikkerhed og beskyttelse, og som længes efter at kunne begynde et liv på ny. For alle dem, som er rykket op med rode, beder vi. 
Herre, hør vor bøn.

Herre, vi tænker på de lande, hvor mennesker må forlade deres hjem pga. krig, uretfærdighed og vold.

Frembringelse af en due, papirs traner eller en blomst, som symbol på fred.

Vi husker på dem, hvis områder er blevet gjort usikre pga. landminer, og på alle dem, som er dræbt eller lemlæstede af landminer. Vi husker på dem i vort eget land, hvis liv er præget af vold og voldstrusler. For alle mennesker som er angste pga. vold, 
Nådige Gud, hør vor bøn.

Vi beder for dem, som forlader deres hjem for at overleve økonomisk; vi husker, at skellet mellem rig og fattig bliver større og større, og at jordens ressourcer fordeles blandt færre og færre.

Frembringelse af 25-øre, småting, papirsposer og andet som symbol på fattigdom.

Vi husker på dem, som hos os er blevet tvunget fra deres hjem pga. statens ekspropriationer, og på alle som er blevet ramt, fordi vi har forvaltet skaberværket dårligt. 
Barmhjertige Gud, vor Skaber, hør vor bøn.

Vi takker dig, Gud, for verdens mangfoldighed af mennesker og kulturer.

Frembringelse af et mangefarvet tæppe, et kalejdoskop, en regnbue eller andet som symbol på mangfoldigheden.

Vi beder om, at fjendskab og ligegyldighed må vige pladsen til fordel for gæstfrihed og retfærdighed, i Danmark som i alle lande. Vi beder især for….

Vi beder for dem, som betaler prisen for den internationale gæld med deres liv. Vi husker på de hjemløse og dem uden ordentligt tag over hovedet. For alle mennesker, som er fordrevne pga. økonomisk ulighed. Retfærdighedens Gud, hør vor bøn.

Vi husker på dem, som må forlade deres hjem pga. jordskælv, orkaner, oversvømmelse og andre naturkatastrofer. Vi indrømmer, at det kortsigtede forbrug i nogle lande fører til fældning af skove, ødelæggelse af landbrugsjord, testning af atomkraft og våben og overudnyttelse af jordens ressourcer.

Frembringelse af en skål jord, en plante uden potte eller andre symboler på jordens ressourcer.

Bøn
Almægtige Gud, 
du lærte os gennem din Søn
at søge tegn på Guds rige
også i det mindste sennepsfrø. 
før vore hjerter modtagelige for dit ord, 
og så barmhjertighedens frø i vore hjerter; 
lad din gæstfrihed slå rod i os, 
så din vilje sker og retfærdighed kan se dagens lys overalt i verden. 
Det beder vi om i dit navn.
Amen.

Som et håbstegn inviteres menigheden undervejs i forbønnen til at komme frem og så et frø.

Apostolsk velsignelse
Lad os alle med apostlene tilønske hinanden:
Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. 
Amen.

(Evt. instiftelse af nadver og nadverfejring)

Salme

Velsignelse

Postludium

Categories:

Tags:

Comments are closed