Herre Jesus,
Du vidste hvad det ville sige at være flygtning,
   da dine forældre måtte flygte fra Herodes.
Du vidste hvad det ville sige at være hjemløs 
   med intet sted at hvile dit hoved.
Du vidste hvad det ville sige at være venneløs,
   når dem, du elskede mest forrådte dig
Du vidste hvad det ville sige at være helt forladt,
   da du råbte fra korset.

Hvad end vi lider
har du været der først
Tilgiv vor tvivl
Og giv os styrke til at fortsætte. Amen.

Bøn fra Holger Lissners kollektforslag
Du gavmilde Gud!
Vi takker dig, fordi du har elsket os,
førend vi selv kunne sanse
og leve kærligheden.
Du giver os af din rigdom
langt mere, end vi beder om,
så vi skulle undre os
og glæde os hver eneste dag.

Du har skabt os til kærlighed.
Derfor beder vi dig:
Riv sløret fra vore øjne,
når vi tager alt det gode som selvfølge
og ikke ser, hvad du ser:
den fattige uden for vor dør,
der håber på at få del i, hvad vi har fået.

Giv os kærlighed,
så vi bliver frie til at bruge vore rigdom
til at læge verdens sår
og skabe retfærdighed og glæde
hos alle dem, du elsker og vil mætte
fra evighed til evighed.
Amen.

Frans af Assisi's bøn 
Gud, gør mig til et redskab for din fred:
hvor der er had, lad mig så kærlighed,
hvor der er krænkelse, tilgivelse,
hver der er tvivl, tro,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er mørke, lys,
hvor der er bedrøvelse, glæde.

Hjælp mig,
så jeg ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste,
ikke at blive forstået, men at forstå,
ikke at blive elsket, men at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi bliver tilgivet,
og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv.
Amen.

Bønner fra Taizé
Hellige Ånd gør os i stand til at bringe fred, hvor der er modsætninger, og tillad at et genskin af Guds barmhjertighed bliver synlig gennem de liv, vi lever. Ja, vis os, hvordan vi kan elske og sige det med vore liv.

Hellige Ånd, ved dit vedvarende nærvær leder du os til at give vort liv for kærligheden. Og selv om vi til tider glemmer dig, sender du glæde til os.

Kristus, Jesus,gennem Dit Evangelium forstår vi at nåde er det der betyder mest. Så giv os hjerter, der flyder over af venlighed.

Jesus, vort håb,selv om vi er skrøbelige, ønsker vi at følge Dig på vejen, som leder os til at elske på samme måde som Du elsker os.

Jesus, vor fred du kalder enhver af os til at følge dig. Hvem skulle vi ellers gå til hvis ikke til dig Kristus? Du har de ord, som giver liv i vore hjerter.

Jesus vort håb, ved dit Evangelium indser vi at selv i mørke tider ønsker Gud os lykken. Og da kan freden i vort hjerter gøre livet smukt for dem som omgiver os.

Hellige Ånd, du bevirker, at et liv i fællesskab med Gud vokser frem i enhver af os.I det liv virkeliggøres barmhjertigheden og det at glemme sig selv til gavn for andre.

Categories:

Tags:

Comments are closed