Benedikte Steensgaard var sammen med Kristine Lyng en del af det globale økumeniske studieprogram GETI, der blev afholdt sammen med Kirkernes Verdensråds generalforsamling i september 2022. Studieprogrammet begynder dog langt før og slutter efter alle andre er rejst hjem til deres kirker rundt om i verden. De to danskere var afsted med økonomisk støtte fra Det Økumeniske Studielegat. Vi har spurgt Benedikte Steensgaard, hvordan det var at være af sted. Læs hendes indtryk her:

 

Når du tænker tilbage på GETI programmet, hvad har især gjort indtryk på dig?

Mødet med andre mennesker. Det var helt særligt at møde mennesker fra alle mulige steder i verden og opdage vores ligheder og forskelle. Desuden havde vi et meget tæt fællesskab på GETI-programmet, hvor man hurtigt følte sig tryg, fordi vi brugte hele dagen sammen – alt fra måltider, bønner, forelæsninger og gruppearbejde til en øl om aftenen. Derudover var det fascinerende at opdage, hvilken forskel kirken gør og hvad fællesskabet blandt kristne kan skabe i verden.

 

Kan du sætte nogle ord på den første online del? Fungerede det? Og hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg havde et rigtig fint online forløb med én undervisningsgang i ugen i fire uger inkl. to ugentlige afleveringer, der fulgte 6 tematiske spor, hvilke vi også havde som overordnede temaer i den fysiske del. Der var omkring 10 online grupper med to facilitatorer i hver, og vi var godt blandet fra alle verdens hjørner, hvilket skabte nogle spændende og levende debatter. Disse grupper var også vores ”studiegrupper” i den fysiske del, og man blev derfor meget tæt med personerne i denne gruppe, fordi man mødtes hver dag og diskuterede et oplæg der havde været eller bare drøftede tanker om livet og økumeni.

 

I var Kirkernes Verdensråds generalforsamling, hvordan var det? Hvad gjorde særligt indtryk? Og hvordan hang det sammen med GETI programmet i øvrigt for jer?

GETI havde sit eget program sideløbende med generalforsamlingen. Vi havde derfor fastsatte tidspunkter, hvor vi kunne deltage i generalforsamlingen. Vi deltog bl.a. i åbningsceremonien og daglige bønner. Vi kunne desværre ikke deltage i møder, hvor beslutninger blev taget, fordi vi havde GETI-program på disse tidspunkter, hvilket var lidt ærgerligt. Men under generalforsamlingen foregik meget af vores program inde på selve generalforsamlingens lokalitet, hvor vi i dagene forud for generalforsamlingen havde været på vores hotel lidt uden for Karlsruhe. Vi oplevede derfor den særlige stemning på generalforsamlingen, og det var spændende at være på et sted med så mange mennesker fra så mange forskellige steder i verden – det var GETI i stor skala. Særligt specielt var det at deltage i de daglige bønner, hvor der gik et sus gennem det store telt, når flere tusinde mennesker bryder ud i sang. Vi deltog også i tematiske plenar, der hang sammen med GETI’s tematiske spor.

 

Har du gjort dig nogle tanker om generalforsamlingens tema med fokus på forsoning?

På GETI havde vi vores eget overordnet tema med fokus på grænser, hvilket var mere tydeligt end forsoning i vores program. Men jeg synes at forsoning kom til udtryk i de tematiske plenar, idet de afspejlede, at man som kristen kirke arbejder mod enhed og på at bidrage til løsninger i verdens store konflikter og kriser.

 

I har også skrevet en skriftlig eksamen/opgave? Hvad har du valgt at skrive om og hvordan var det at skrive en sådan eksamen? 

Jeg har skrevet en øko-teologisk læsning af syndefaldet (1 Mos 3) belyst af H.C. Andersens eventyr ’Snedronningen’ og nogle post-metafysiske teorier omkring 1 Mos 3.

Det har været spændende at dykke mere dybdegående ned i ét af de seks tematiske spor, hvor det, som jeg altså valgte at arbejde med, var øko-teologi. Der var helt frie tøjler for opgaven, blot var der et omfangskrav. Det var både udfordrende og spændende at arbejde med så frie tøjler, og det gav én muligheden for at vælge et emne, der virkelig interesserede en.

 

Er der noget I til sidst vil dele?

Jeg vil gerne opfordre andre unge til at søge ud i verden – teologistuderende som andre. Når man lærer og opdager at der er andre måder at gøre tingene på eller se verden på, kan man pludselig se sit eget liv og sin egen kontekst på en ny måde, hvilket både har været berigende og overvældende, men overvældende på den gode måde.

 

Hvad har det gjort ved jeres økumeniske viden og dannelse at være med? Hvad får man ud af at være med i et program som GETI?

Jeg følte mig meget ny i den økumeniske verden, fordi man kun lærer ganske lidt om det på Teologi på Københavns Universitet. Derfor har jeg fået udvidet min viden meget og har også indset, hvor meget økumenisk teologi rummer. Før så jeg det som en mindre gren inden for dogmatikken, men nu ser jeg det mere som noget overordnet, der indeholder mange teologiske emner.

 

Man får både noget fagligt og socialt med – som jeg fortalte tidligere, gav det mig muligheden for både at se min uddannelse i teologi samt mit liv i Danmark på en ny måde, fordi jeg mødte så mange teologistuderende fra hele verden, og mødet med dem og deres kulturer fik mig til at se på verden med nye øjne.

 

Der er frist for ansøgninger til Det Økumeniske Studielegat den 1. marts 2023.

Categories:

Tags:

Comments are closed