Som noget nyt findes der fra i år ikke bare ét men to legater, du kan søge, hvis du på den ene eller anden måde skal dygtiggøre dig inden for økumeniske studier eller arbejde. Det Økumeniske Studielegat og Rejselegat til fremme af økumeniske studier kan begge søges i løbet af foråret. Her kan du blive klogere på hvilket legat, der passer til dig og dit formål.

Det Økumeniske Studielegat 

Det Økumeniske Studielegat giver støtte til omkostninger ved økumeniske studier. Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng.

Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have forrang.

Ophold ved institutter som Det Økumeniske Institut i Bossey, Tantur Institut for Økumeniske Studier og Det Økumeniske Institut i Strassburg vil blive prioriteret, men ophold ved økumeniske universiteter, colleges og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik, kan komme i betragtning. Også feltarbejde og lignende kan opnå støtte.

Praktiske informationerAnsøgningsfrist: 1. marts.Legatportion: op til 25.000 DKK.

Find flere  informationer om legatet og hvordan det kan søges her.

Foto: Albin Hillert/WCC

Foto: Anne Hjul Johannessen

Praktiske informationerAnsøgningsfrist: 1. april OG 1. oktober. Ansøgning: via ansøgningsskema

Find flere  informationer om legatet og hvordan det kan søges her.

Rejselegat til Fremme af Økumenisk Dannelse

Dette nye rejselegat har til formål at støtte frivillige i kirker og kirkelige organisationer, der gennem udlandsophold og -rejser vil styrke deres økumeniske erfaring og dannelse.

Opholdet kan have præg af studieture eller undervisning som f.eks. ved de økumeniske institutter som Bossey og internationale økumeniske organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd. Men legatet kan også gå til støtte til læring gennem praktiske fællesskaber i kirker i f.eks. Europa, Afrika, Asien eller Sydamerika eller klostre såsom  Taize, Anafora og Iona.

Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig og få økumenisk erfaring gennem udlandsopholdet.

Categories:

Comments are closed