​Igen i år er Danske Kirkers Råd med på Folkemødet på Bornholm. Det er den 15-18 juni 2017 og som de tidligere år er vi medarrangører af det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord sammen med en bred vifte af kirkesamfund og kirkelige organisationer. Kom forbi til en af de mange spændende debatter eller til en snak med de mange arrangører og frivillige i teltet. Du finder os på plads J31 på Kæmpestranden. Danske Kirkers Råd står for de to første samtaler i teltet Mellem Himmel & Jord på åbningsdagen for Folkemødet torsdag den 15 juni.

Danmark – et kristent land? 

’Danmark er et kristent land’ står der i regeringsgrundlaget, men hvad betyder det? Hvordan harmonerer temaet med den mistænkeliggørelse af det religiøse, som vi oplever i for eksempel ’Imamlovgivningen’? Kan vi bibeholde ånds- og trosfriheden i takt med det, som nogen beskriver som en øget sekularisering? Kan et land være kristent – er det ikke kun mennesker, der kan være kristne? Er det et udtryk for at religionen fylder så meget hos den enkelte og i samfundet som sådan, at vi kan definere Danmark som kristent? På den anden side har vi Imamlovgivningen, som mange religiøse ledere – heriblandt biskopper, præster og organisationsledere – har kritiseret i skarpe vendinger for at være religionsfjendtlig og mistænkeliggørende over for religiøse forkyndere. Er den lovgivning et udtryk for en øget sekularisering og fremmedgørelse af religion? Tilsammen rejser de to udviklinger spørgsmålet om ånds- og trosfrihed. Kan den bibeholdes og udvikles eller går vi mere ensrettede tider i møde, hvor det religiøse i udgangspunktet mistænkeliggøres og skal forsvare sig selv?
I debatten deltager: Tidl. Kirkeminister Bertel Haarder, biskop Peter Skov-Jakobsen, generalsekretær Michael Wandt Laursen (Frikirkenet) og leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank.
Debatten ledes af journalist Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1. Læs mere her.

Er næstekærligheden til forhandling?
Historien om næstekærlighed er historien om den barmhjertige samaritaner, som må hjælpe. Og således er forestillingen om næstekærlighed: Du har intet valg – du er forpligtet over for din næste. Men hvad betyder kravet om næstekærlighed i dag – for os som enkelt mennesker og som samfund? Hvor mange kan vi hjælpe? Hvordan viser vi næstekærlighed over for mennesker på flugt, der sulter, fattige herhjemme og ude i verden? Hvad havde samaritaneren gjort, hvis det havde været 5 millioner, der alle havde lige meget brug for hjælp? Kan næstekærlighed gradbøjes, så den passer til situationen? Hvis næstekærlighed er til forhandling, hvem kan og bør vi så hjælpe? Kan vi overhovedet bruge forestillingen om næstekærlighed til noget i en verden fuld af modsigelser og valg? Hvordan vælger de kirkelige organisationer med nødhjælp ude i verden eller socialt engagement herhjemme, mellem hvad der kan og skal gøres? Og kan vi fastholde næstekærlighed – ud
I samtalen deltager: Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Helle Jarlmose, Generalsekretær i KFUKs sociale arbejde. Mickey Gjerris, Etiker. 
Samtalen ledes af journalist Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1.

Læs mere her
Læs om teltet Mellem Himmel & Jord her

Categories:

Tags:

Comments are closed