Danske Kirkers Råd har sammen med gode økumeniske samarbejdspartnere udviklet et nyt online magasin med særlig fokus på mission som forkyndelse, diakoni, spiritualitet, religionsmøde og økumeni. Alle opfordres til at skrive sig op til nyhedsmailen på www.kirkeforalle.dk

 

Læs pressemeddelelsen her:

 

KIRKE FOR ALLE – NYT ONLINE MAGASIN

LANCERES AF ØKUMENISK NETVÆRK

Kirke for Alle er et nyt online magasin, om kirkens globale missioner. På

hjemmesiden www.kirkeforalle.dk publiceres podcasts, boganmeldelser,

webinar, artikler, film og en kalender med events om sidens emner.

 

Magasinet har særligt fokus på emnerne forkyndelse, diakoni, spiritualitet,

religionsmøde og økumeni, som alle er dele af det, der traditionelt

beskrives som kirkens mission, og dermed hører under emnet kirkens

globale missioner, som er det overordnede fokus. Magasinets indhold er

tænkt som publikationer, der kan tilgås og deles i informationsarbejde og

nyhedsbreve.

 

Alle der har et indlæg eller en begivenhed til kalenderen, de

ønsker publiceret, er meget velkommen til at sende det til redaktionen, som

herefter vil tage stilling til, hvad der bliver publiceret. Alle, der ønsker at

følge med i Kirke for Alle, kan tilmelde sig magasinets nyhedsbrev.

 

Kirke for Alle er en digital afløser for tidsskriftet Ny Mission, som tidligere

har været udgivet af Dansk Missionsråd, og som nu bliver erstattet af et

online medie. I sin nye form henvender Kirke for Alle sig til alle, både dem

med en praktisk og teoretisk tilgang til tro og mission.

 

Henrik Sonne Petersen, der er generalsekretær i Dansk Missionsråd,

fortæller her om baggrunden for oprettelsen af det nye online magasin:

Ny Mission har eksisteret som tidsskrift siden 1999, og mange læsere har

været meget glade for at kunne dykke ned i de emner, det behandlede.

Samtidig erfarede vi, at ordet mission signalerer noget, der foregår i

udlandet, og er et interesseområde for særligt dedikerede grupper i

kirkerne. Men emner relateret til mission er også på spil i en bredere

kirkelig kontekst, og der er mange relevante aktører at lytte til. Det er de

emner og de forskellige stemmer, vi prøver at folde ud i det nye magasin.”

 

Det drejer sig om emnerne forkyndelse, diakoni, spiritualitet, religionsmøde

og økumeni, som netop er de fem kategorier, det nye online magasin har

fokus på i dets indhold.

 

Kirke for Alle har en bred ejerkreds af økumeniske netværk og organisationer

bag sig. På nuværende tidspunkt er det følgende, der står bag det digitale

magasin: Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, Dansk Missionsråd,

Danske Kirkers Råd, Evangelisk Alliance, Folkekirke og Religionsmøde, Folkekirkens

Mellemkirkelige Råd, FrikirkeNet og Menighedsplejen i Danmark.

Ejerkredsen er gradvist vokset, og der er stadig plads til flere, der ønsker at

være en del af udviklingen af Kirke for Alle.

 

Har du spørgsmål til Dansk Missionsråd, det arbejde medlemsorganisationerne

udfører eller andet, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 3961

 

Categories:

Tags:

Comments are closed