Af Anne Mie Skak Johanson, landssekretær for Danske Kirkedage

Selvom det var gråvejr og regn, så lå Silkeborg by smuk mellem søerne og skoven. Selve bymidten var også fascinerende med en hyggelig gågade og flotte ældre bygninger. Rigtig gode omgivelser og muligheder for Himmelske Dage 2025.

Først i november mødtes landskomiteen for Danske Kirkedage med den nyetablerede lokalkomité for Himmelske Dage i Silkeborg. Viden skulle overgives og arbejdet frem mod 2025 sættes i gang. Der blev talt om pejlemærker, økumenisk bredde, lokalt -, nationalt – og internationalt udblik, økonomi og meget andet. Der blev også delt visioner for det kommende arrangement, og der var mange drømme. Herligt!

Lokalkomiteen, som skal stå i spidsen for arbejdet frem mod Himmelske Dage 2025, består af:
– Jacob Krogh Rasmussen (Formand), Sognepræst i Mariager kirke
– Christian Tychsen (Næstformand), Præst i Silkeborg Frikirke
–  Leif Simonsen, Medlem af Oasekirke i Silkeborg
– Tom Ebbe Jakobsen (kasserer), Formand for Balle menighedsråd
– Kamilla Lundager Bundgaard, Sognepræst i Alderslyst kirke ved Silkeborg
– Mette Glowienka, Sognepræst i Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Storpastorat.
– Hanne Jul Jakobsen, Sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus
– Stefano Tarquini, Sognepræst ved Jesu Hjerte Kirke, Randers; Vor Frue Kirke, Silkeborg og Sankt Kjelds Kirke

Lokalkomiteen er allerede så småt gået i gang med at se på faciliteter og hente frivillige ind til arbejdet i Silkeborg. Lørdag den 25. februar 2023 inviteres lokale kirkefolk, lokale interesserede, alle Venner af Danske Kirkedage m.fl. til Visionsdag. Det afholdes i Silkeborgs Medborgerhus og bliver en dag, hvor der gives input til program og tema for Himmelske Dage i Silkeborg. Målet er at den smukke by i Kr. Himmelfartsferien 2025 kan fyldes med spændende himmelskedage-aktiviteter og begejstrede himmelskedage-folk.

Categories:

Tags:

Comments are closed