Økumenisk Kirkevandring i København

I forbindelse med Bedeugen for kristen enhed afholdes der igen i 2023 økumenisk kirkvandring i København. Tirsdag d. 24. januar kl. 18:30 Temaet er ”Lær at handle godt; stræb efter ret (Esajas kap. 1, vers 17). Mere info følger. Arrangør: Alban- og Sergijsamfundet.

Ansøgningsfrist for Rejselegat til fremme af økumenisk dannelse

REJSELEGAT TIL FREMME AF ØKUMENISK DANNELSE   Rejselegatet til økumenisk fremme støtter frivillige i kirker og kirkelige og kirkelige organisationer, der gennem udlandsophold/-rejse vil styrke deres økumeniske erfaring og dannelse.   Formål Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig indenfor andre kirkelige traditioner end sin egen eller i det økumeniske arbejde i […]

Rådsmøde

Københavns Frikirke Filippavej 3, Frederiksberg

For Rådet (medlemskirker og Stående Udvalg). Alle medlemskirker og organisationer bedes sende to repræsentanter. Navne på nye repræsentanter bedes sendt til Mads Christoffersen, som man desuden altid er velkommen til at kontakte med spørgsmål eller andet.