Af formand Peter Fischer-Møller

Kære økumeniske venner
Mange tak for samarbejdet i 2021.
Et år der både herhjemme og især ude i verden har været mærket af af coronapandemien, som også har lagt sine begrænsninger på arbejdet i Danske Kirkers Råd. Men meget kunne lade sig gøre - på trods. Arbejdet med kirkesamfundenes og de kirkelige organisationers vilkår i det danske samfund spilles nu ind i forhold til den forestående revision af trossamfundsloven.

Arbejdet med Grøn Kirke har været en inspirationskilde for det projekt om Folkekirkens Grønne Omstilling, der over de næste 4 år gør det muligt at intensivere indsatsen rundt om i kirkerne. 
Økumenisk Dialog og Dannelse har en udgivelse på trapperne og bidrager til at få en ny generation til at suge inspiration af samtale og samarbejde på tværs af kirkesamfund. Og så er der fuld gang i forberedelserne til Himmelske Dage i Roskilde til maj.
Tak for samarbejdet om det hele. Og 1000 tak til vores lille og hårdtarbejdende sekretariat. Det er helt utroligt, hvor meget den lille håndfuld økumeniske ildsjæle overkommer· Tak. Tak. Tak!

Peter Fischer-Møller

Peter Fischer-Møller

Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Det er solhvervstid. Dagene er så korte, som de kan blive på vores breddegrader. Mørket breder sig, men snart er det slut. Tirsdag d. 21/12 vender året, og når vi når til jul, er dagen allerede blevet et minut længere.

Så vi går mod lysere tider! - i hvert fald rent meteorologisk det næste halve års tid.

Men lige nu har mørket magt. Ikke kun ude i naturen, men også rundt om i verden. Coronaen kaster igen denne jul sin mørke skygge over mange menneskers liv. Kristeligt Dagblad skriver, at pandemien nu har kostet 5.356.558 mennesker livet. Og når man blader videre i avisen eller følger nyhedsstrømmen på nettet, så er der nok af mørke at gyse over. Menneskers bidrag til klimaforandringerne står højest på de unge menneskers mørkeskala og får en del til at afstå fra at sætte børn til verden på en klode, som ser ud til i fremtiden at give mennesker og det meste andet liv meget ringere vilkår, end hvad vi kender til.

I mørket er det svært at orientere sig, opfatte proportionerne og finde vej. Mørket kan virkelig være knugende. Men lyset er stærkere end mørket. Et enkelt lille lys kan åbne en verden for os, så vi kan genkende hinanden, få øje på vores omverden og finde vej.

Det var, hvad det skete den første jul. Et barn kom til verden. En stald blev lyst op af glæde og kærlighed først for de to undrende forældre, som var vidne til en fødsels mirakel, og siden for hyrder og konger, som kom på besøg. “Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke” eller “Livet lå i ordet, og livet var menneskers lys. Det skinner for os i mørket, og mørket har ikke kunnet vinde over det”, som det hedder i BIBLEN 2020s oversættelse af indledningen til Johannesevangeliet.

Det barn, der blev født i stalden julenat, den ungersvend, som voksede op i Nazareth, den mand, som brugte sit korte liv på i ord og gerninger at udfolde budskabet om Guds lysende kærlighed til sin verden og sine mennesker, han kommer til os igen i denne mørke jul for at give mørket baghjul.

Det handler om kærlighed, om nærvær, om opmærksomhed, om en hjælpende hånd og en trøstende skulder, om at være der for den, der ikke kan klare sig selv - herhjemme og ude i verden. Det handler om, at vi i lyset fra barnet i stalden og manden på vandring fra Nazareth til Jerusalem kan få øje på jorden og dens liv som Guds skaberværk og på andre mennesker som vores medmennesker.

Det gør det ikke af med mørket. Mørket har stadig magt over verden og i os. Men lyset er kommet til verden. Og mørket har ikke kunnet vinde over det.

I lyset af det budskab kan vi - på trods al verdens og vores eget mørke ønske hinanden en glædelig jul!

Peter Fischer-Møller

Categories:

Comments are closed