Vi har bedt en række personer i Danske Kirkers Råd skrive en hilsen her i adventstiden. […]