"Mit studieophold ved United Theological College i Indien har i mange forskellige henseender imødekommet mine forventninger […]