Kan interreligiøs dialog være med til at forebygge ekstremisme og polarisering i Danmark og den arabiske […]