​Hvorfor er jeg økumenisk engageret?

Økumeni har aldrig været et spørgsmål om for eller imod for mit vedkommende, for jeg er vokset op med økumeni som en ganske naturlig del af mit liv.

Senere kom refleksionerne og tankerne, men det økumeniske liv kom først, for min mormor var baptist. Da hun blev gift med morfar, kom de i Folkekirken, og deres børn blev døbt i Folkekirken, men da morfar døde, genoptog mormor kontakten med baptistkirken og fik jævnligt besøg af præsten, som holdt en lille andagt sammen med hende. Sådan var det bare – og det var ganske naturligt.

Senere blev jeg medlem af KFUM og KFUK, og der har jeg også levet økumenisk. Det var mest, når vi kom udenlands, for her i Danmark er bevægelsen i høj grad folkekirkelig. Men overalt i verden har jeg mødt dedikerede medlemmer, som har lært mig en masse om andre kirker, om at være kirke ind i en bestemt sammenhæng og om tankerne bag netop deres måde at udfolde kirkelivet på. Det har været en stor inspiration for mig, og det har også betydet, at jeg har kunnet se på min egen rummelige, dejlige og til tider besværlige kirke med andre øjne – både kærlige og kritiske øjne!

Økumeni for mig er at være sammen, tale sammen og leve som dem, vi er, nemlig ét i Kristus. Trods alle vore forskelle, diskussioner, særpræg og uenigheder – historiske og nyere.

I de fælles udfordringer fra nyreligiøse bevægelser, ateismen, klimaforandringer, trusler mod biodiversiteten osv. kan vi støtte og bære sammen. Det gælder også i forhold til samfundsmæssige og politiske spørgsmål, hvor vi taler med en anden vægt, når vi tager del i diskussionen eller svarer samlet.

Det er en sand fornøjelse og meget inspirerende at være med i Danske Kirkers Råd
, for der gøres et meget fint stykke arbejde for ikke særligt mange penge. Det er opgaver, som kirker og organisationer ikke kan gøre alene, og det er et fællesskab, som også sender gode og nødvendige signaler om, at vi er ét i Kristus – uden at være ens.

Alice Pedersen.
Sogne- og hospicepræst.
Repræsentant i Danske Kirkers Råd for KFUM og KFUK i Danmark.

Denne klumme er en del af en serie af klummer, skrevet af repræsentanter for Danske kirkers Råd og Økumenisk Forum.
Læs de øvrige her.

Alice Pedersen repræsenterer KFUM & KFUK i Danske Kirkers Råd. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området.  

Tags:

Comments are closed