Artiklen er skrevet på baggrund af følgende to artikler og de tyske kirkedage: Tyske Kirkedage 2023 (fra […]