Fredag d. 28. samledes folk fra hele landet og på tværs af kirker og organisationer til en temadag om økumeniske pilgrims- og kirkevandringer.