Tag arkiv for “ migrantpræster “

Multietnisk inspirationskonference

​Velkommen til Tværkulturelt centers forårskonference 2019.

Konferencen henvender sig til alle, der har lyst til at reflektere over troens rolle i en migrationstid og lære af erfaringer fra ind -og udland.

Hvordan kan kirken bidrage til nye fortællinger om tro og migration?

For nærmere information og program klik her

Multietnisk Inspirationskonference

"DEN GODE INTEGRATION/ OTHER NARRATIVES"

​Multietinisk inspirationskonference

Forårskonference i København
16. - 17. marts 2018

Se programmet her

Tilmeld dig her

Multietinisk inspirationskonference

Forårskonference i København
16. - 17. marts 2018

Se programmet her

Tilmeld dig her

Vellykket konference for migrantpræster

60 præster og ledere fra migrantkirker i Danmark var samlet til den årlige migrantpræstekonference 2-4 juni 2016 på Brogården i Middelfart. Det er ottende år i træk, at præster fra mere end 30 forskellige menigheder mødes for at tale erfaringer og drømme for migrantmenigheder i Danmark.

’God’s people in a time of migration’ var titlen på dette års konference for migrantpræster og menighedsledere. 
Det er ottende år i træk, at Danske Kirkers Råd, Tværkulturelt Center, Kirkernes Integrationstjeneste og Apostelkirken står for dette inspirerende møde.

Præster fra hele verden med mere en 25 forskellige sprog placeret ud over Danmark fra Bornholm og Langeland til København, Odense, Ølgod, og Aalborg havde taget toget til Middelfart for at mødes og dele erfaringer drømme fra livet i nogle af de godt 260 migrantmenigheder i Danmark.

Desuden deltog biskop Marianne Christiansen fra Haderslev Stift og Tonny Jacobsen fra Pinsekirken for at fortæller om folkekirken og frikirkerne i Danmark og hvordan man kunne styrke samarbejdet mellem ny- og gammeldanske menigheder. Desuden var engelske Colin Chapman fra Den Anglikanske Kirke inviteret med som taler. Han stod for de daglige bibeltimer med særlig fokus på Johannes’ Åbenbaring. Han er fra England, men er født i Indien og har boet i Beirut og Cairo i en lang årrække, hvor han bl.a. har undervist i og skrevet flere bøger om forholdet mellem islam og kristendom.

Deltagerne havde også mulighed for at fordybe sig i særlige emner i mindre grupper om præsteembedet, om børn og generationsskifte i migrantmenighederne, om regler for organisationer og kirker og om situationen i Mellemøsten og hvilken betydning det har for kristne og sameksistensen med muslimer. 

Som altid var der også tid til fest med masser af sang og underholdning på alverdens sprog. Konferencen sluttede af med gudstjeneste, hvor Mads Christoffersen var liturg og Colin Chapman prædikede. Desuden var der bønner og læsninger ved de mange deltagere. 

Udgifterne for deltagernes ophold blev dækket af lokale menigheder, stifter og fonde. 

Migrantkonference 2016

For syvende år i træk afholdes der migrantkonference for migrantpræster og menighedsledere.

GOD´S PEOPLE IN AN AGE OF MIGRATION
Understanding our history and looking to God for the future

Konference for migrantpræster og menighedsledere
Den 2. - 4. juni 2016 
Kursuscenter Brogården
Abelonelundvej 40,
5500 Middelfart 

Se program her

Vellykket migrantkonference

For sjette år i træk mødes 60 migrantpræster i Middelfart til tre dages konference for at dele erfaringer og visioner som kristne fra hele verden, der nu bor i Danmark og har deres kirker her. Mere end 20 forskellige sprog og folk fra hele verden var samlet på Brogården i Kristi Himmelfartsdagene.

Verden kommer indenfor
Et nepalesisk præstepar leder an i fælles bøn for ofrene af den seneste tids jordskælv i Nepal. Jordskælv, der har kostet tusindvis af menneskeliv, og som har gjort livet for mange overlevende særdeles vanskeligt. Verden presser sig på i de smukke omgivelser i Middelfart med udsigt til Lillebælt. Der bliver ikke kun bedt for Nepal, men også for de millioner af migranter, der er på vandring væk fra deres hjem med håbet om en bedre tilværelse i det fremmede. 

Hele verden – og hele Danmark
Her er folk fra især Asien, Afrika og Europa samlet fra vidt forskellige kirkelige og kulturelle baggrunde. Men der er ikke kun bøn for menneskers tragiske liv. Der er også glæde og fejring over livet, over fællesskabet og over at være kristne i Danmark. Her møder mennesker for første gang hinanden, ny kontakter, netværk og venskaber etableres. Deltagerne kommer ikke bare fra alle afkroge af den store brogede verden, men også fra alle egne af Danmark – Farsø, Aalborg, Aarhus, Ølgod, Haderslev, Sønderborg, Faaborg, Odense, Slagelse, Ringsted, Holbæk og København.

Bøn og spændende oplæg
Den årlige migrantkonference i Middelfart indeholder altid gudstjeneste, små workshops f.eks. om regler for migrantkirker i Danmark, om børn fra andre kulturer, der vokser op her i landet, om de danske kirker og deres historie og struktur. Der er nok at tage fat på. Men der er også oplæg udefra. I år talte Hans Raun Iversen fra Det Teologiske Fakultet i København om folkekirken, mission og det nationale. Mogens Mogensen talte om forholdet mellem folkekirken og migrantkirkerne.

Personlige vidnesbyrd
Men der var også mere personlige vidnesbyrd. Maddou Kouassi oprindeligt fra Elfenbenskysten og Miriam Munksgaard fortalte, hvordan det havde præget dem at vokse op som kristne i en anden kultur. Kouassi fortalte om møde med Danmark og Munksgaard om at vokse op i Mellemøsten og den arabiske verden.

Fest og sang
Migrantkonferencen giver også masser af plads til sang og fest. Traditionen tro blev der sunget masser af sange fra deltagernes oprindelige hjemlande. Der blev grint og klappet under de mange indslag dagene igennem.

Migrantkonferencerne er arrangeret af Danske Kirkers Råds Migrantgruppe, Tværkulturelt Center, Apostelkirken på Vesterbro og Kirkernes Integrationstjeneste. Deltagernes ophold på Brogården i Middelfart 14-16 maj er dækket af lokale menigheder, stifter, kirkesamfund og fonde.

Migrantpræster samlet i Middelfart

For sjette år i træk samledes godt 50 migrantpræster i Middelfart. Det blev endnu engang et livsbekræftende møde mellem mennesker fra meget forskellige kulturelle og kirkelige baggrunde.

Colin Chapman har boet i Mellemøsten i mere end 20 år, hvor han blandt andet har undervist på Near East School of Theology i Beirut. Han deltog på dette års migrantkonference som hovedtaler. Hans oplæg om samaritaneren i vores samfund i lyset af mødet mellem kristendom og islam vakte spændende samtaler og gav god grund til refleksion.

Biskop Lindhardt deltog
Biskop Tine Lindhardt fra Fyns Stift fortalte om mødet mellem folkekirken og migrantmenigheder. I hendes oplæg kom hun især ind på forholdet mellem kirke og stat og på bredden i folkekirken. Hendes oplæg var et godt udgangspunkt for en af de efterfølgende workshops under overskriften 'Hvad mener folkekirken om...'. Desuden var der workshops i mindre grupper om familieliv og om præstens rolle i samfundet.

Mangfoldighed i sang, andagt og sprog
Undervejs var der sange og andagter på dansk og engelsk og 20 andre sprog, som afspejlede konferencens mangfoldighed. Deltagerne kom fra hele verden - og fra hele landet. Burmesere i Rudkøbing og Ølgod, nigerianere fra København, vietnamesere fra Slagelse, zambianere fra Brønderslev, congolesere fra Aabenraa - ja sammensætningen var meget bred.

Stor tak
Danske Kirkers Råds migrantgruppe var vært for konferencen i samarbejde med Tværkulturelt Center. På vegne af arrangørerne skal der lyde en tak til alle deltagere og til de menighedsråd, stifter og fonde, der har dækket deltagernes medvirken.  

Helligtrekonger fra hele verden

Der var bønner på urdu, engelsk, farsi, fransk, polsk, malayalam og kinesisk, da der blev holdt helligtrekongersgudstjeneste i Vor Frue Kirke i København den 3. januar 2014.

Det var tredje år i træk, at Migrantgruppen under Danske Kirkers Råd afholdt gudstjenesten den første fredag i januar sammen med en række migrantpræster fra København og Tværkulturelt Center.

Musik og bøn
Et kor fra en afrikansk menighed, sang fra den indiske menighed under lystænding og harmonisk musik fra Kina prægede stemningen. Præster fra Europa, USA, Asien og Afrika deltog med bønner og læsninger. Helligtrekonger er anledning til at markere, at vi alle er på vandring i Kristus.

Gudstjenesten blev indledt med lysprocession, hvor de tre forreste lige som de tre vise mænd kom med guld, røgelse og myrra. Men også musikken, ordet og sangen blev frembragt som tre gaver – tre symboler på det liturgiske fællesskab på tværs af kulturelle og kirkelige forskelle. 


Fællesskab og åbenhed

Søster Miriam deltog i gudstjenesten. Hun kommer oprindeligt fra Polen og hører til i den katolske menighed ved Sankt Annæ Kirke på Amager. 
’Jeg synes, det var godt , at der var forskellige kirkesamfund og mange forskellige nationaliteter samlet til gudstjenesten. Stemningen var god. Det var næsten som en stor familie’, siger hun opmuntret efter gudstjenesten. ’Det er meget vigtig , al vi lærer mere og mere om hinandens tro. Det styrker vores syn på hinandens tro. Fællesskabet i kirken skaber åbenhed og tolerance over for hinanden’, tilføjer hun.

Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede ved gudstjenesten.
Desuden deltog præster og menighedsledere fra Church on the Rock, Jacobite Syrian Orthodox Church, Gospel Church International, Den Anglikanske Kirke, Metodistkirken, Den pakistanske menighed, Den iranske menighed, Den Katolske Kirke, Apostelkirken, Tværkulturelt Center og Danske Kirkers Råd. Den kaldæiske menighed havde lavet et flot måltid mad til dem, der kom i god tid inden gudstjenesten. 

Hent liturgien fra gudstjenesten her


Foto: Rune Hansen

Hele verden samlet i Middelfart

For femte år i træk var Danske Kirkers Råd den 23-25 maj medarrangør af tre dages konference for præster og ledere af migrantmenighederne i Danmark. Mere end 50 deltagere var med fra alverdens kontinenter og mere end 20 forskellige sprog kunne høres deltagerne imellem.

De kom fra en bred vifte af kirkesamfund som f.eks. Den Katolske Kirke, Den Ortodokse Kirke, Pinsekirken, Baptistkirken og Folkekirken som præster og som menighedsledere.

John Perumbalath er anglikansk præst i London og kommer selv fra Indien. Han var inviteret som hovedtaler med såvel oplæg som bibelstudier dagene igennem og lagde især vægt på vores rolle som pilgrimme på vandring sammen. Hans stærke fokus på en kontekstuel læsning af de bibelske tekster hjalp på den ene side deltagerne til at se på deres eget liv i eksil langt væk fra deres oprindelige lande, men gav også anledning til spændende diskussioner om, hvad man overhovedet kan sige om de bibelske fortællingers egentlige budskab.

Karen Klint (S) holdt som formand for Folketingets kirkeudvalg oplæg om forholdet mellem staten og folkekirken. Det førte en række spørgsmål med sig om f.eks. forholdet mellem politik og kirke og politikernes eget forhold til kirken. 

Dagene bød desuden på masser af sang og musik og samtaler på kryds og tværs om at være kirke i Danmark, om at være præst i en migrantmenighed, om børn og kulturmøder og en flot afslutningsgudstjeneste. 

Det er håbet, at vi igen næste år vil kunne holde en lignende konference og dermed fortsætte denne gode tradition. 

Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Tværkulturelt Center og Apostelkirken på Vesterbro. Fonde, nationale kirker, stifter og lokale menigheder gjorde det muligt at dække udgifterne for de mange deltagere. 

Spørgsmål til konferencen kan rettes til Generalsekretær Mads Christoffersen: mc(at)danskekirkersraad.dk 

Foto: Birthe Munck-fairwood

Foto: Birthe Munck-Fairwood

Vi behøver hinanden

Af: Birthe Munch-Fairwood

"Jeg fandt ud af, at som præst er det ikke særlig frugtbart at arbejde alene." Glimt fra den nyligt afholdte Migrantkonference, som bl.a. Danske Kirkers Råd står bag.

Samarbejdsmuligheder
Hvordan kan danke kirker og migrantmenigheder samarbejde om at gøre kristendommen mere synlig i det danske samfund? Det var et af de spørgsmål, der blev drøftet livligt på årets Migrantkonference  i Middelfart, hvor 46 migrantpræster og ledere fra 29 migrantmenigheder mødtes med repræsentanter for dansk kirkeliv i Kristi Himmelfartsferien for at udveksle erfaringer. 

Gør opmærksom på jer selv
Samarbejde forudsætter, at man er opmærksom på hinanden og lærer hinanden at kende. "Men det kan godt være svært for en nydansk menighed at få kontakt med folkekirken," erkendte biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, der var en af konferencens hovedtalere. Samtidig understregede han, at migrantmenigheder ikke må isolere sig, og sammenlignede med de danske kirker i udlandet: "De steder, hvor det går bedst, er der, hvor kirken er åben og viser, hvad den står for. Det gør indtryk på folk. Derfor er det vigtigt, at jeres kirker ikke er lukkede men åbne ud til det omgivende samfund," sagde  biskoppen blandt andet og opfordrede de lyttende migrantpræster til at ringe til deres lokale sognepræst og spørge, om de må komme på besøg og få en kop kaffe – hvilket fremkaldte smil og latter rundt om i salen.

"Det er ikke dårlig vilje, når den danske præst ikke opsøger jer. Det er blot nemmere at gøre det, man plejer. Forandringer kommer langsomt i den danske folkekirke - men de kommer! Det at vi kan sidde her og holde migrantkonference er med til at skabe synlighed om jeres kirker og menigheder," understregede biskoppen.

Udfordre gerne folkekirken
Ca. 50 folkekirker udlejer i dag lokaler til en migrantmenighed. Ifølge biskoppen kan begge parter inspirere hinanden i en tid, hvor fristelsen til at lade samfundets dagsorden præge kirken er stor: "Danmark har haft en meget lang historie sammen med kristendommen. Men mange af jer synes måske, at den danske folkekirke med de mange forskellige former for kristendom er kommet til at ligne det øvrige samfund for meget - at den er blevet for verdslig. Bliv ved med at stille de kritiske spørgsmål, for danske kristne er lige så udfordrede som alle andre til at falde for fristelsen til materialisme og gøre penge til vores gud. I har nogle måder at udtrykke kristentroen på i det daglige, som I skal tage vare på," sagde biskoppen og understregede, at folkekirken og migrantmenigheder skal hjælpe hinanden med at forblive kristne i Danmark.


Spørgelyst og positiv overraskelse
I løbet af konferencen blev der givet konkrete eksempler på velfungerende samarbejde mellem folkekirken og migrantmenigheder – set med etnisk danske såvel som nydanske øjne, og deltagerne kunne vælge mellem seminarer om blandt andet undervisning af børn og unge i menigheden, konflikthåndtering, foreningslovgivning og Hvad mener folkekirken om...?, hvor erfarne kirkefolk besvarede spørgsmål om folkekirkens teologi og praksis fra spørgelystne deltagere.

Flere gav efterfølgende udtryk for, at de var positivt overraskede over den imødekommenhed, de oplevede hos det etablerede kirkeliv. Som en migrantpræst skrev i den afsluttende evaluering: "Inden jeg kom her, oplevede jeg den lutherske kirke som meget lukket om sig selv. Nu har jeg opdaget, at den lutherske kirke faktisk gerne vil samarbejde med os."  

At det er vigtigt med platforme, hvor migrantledere kan mødes på tværs af sprog, kulturer og kirketraditioner for at udveksle erfaringer og styrke kontakten med dansk kirkeliv, var der bred enighed om. En migrantpræst udtrykte det sådan: "Jeg fandt ud af, at som præst er det ikke særlig frugtbart at arbejde alene." 

Migrantkonferencen, der blev afholdt for fjerde gang, var arrangeret i Danske Kirkers Råd, Apostelkirken Vesterbro, Church of Love, Kirkernes Integrations Tjeneste, International Christian Community, Folkekirkens Migrantarbejde og Tværkulturelt Center, der var tovholder. De nydanske præsters ophold blev betalt af tilskud fra lokale menigheder, stiftsudvalg og fonde m.fl.    

Sagt på konferencen
"Vi har altid levet i fred og ro i Danmark. Måske er vi blevet lidt sløve. Mange folkekirkedanskere kunne lære rigtig meget af at møde jer, der kommer med nogle helt andre erfaringer og en brændende iver."
Domprovst Henrik Wigh-Poulsen, Odense

"Min vision er en folkekirke, der virkelig er folkets kirke og ikke blot en etnisk dansk kirke."
Samuella Wuo-Mettle, International Christian Community

Fra Migrantkonferencen 2012

Flot international gudstjeneste ved Helligtrekonger


Af: Mads Christoffersen

I bøn og lovsang blev den fælles vandring i Kristus markeret som et levende vidnesbyrd om kirkens enhed i al sin kirkelige og kulturelle mangfoldighed.

Det var ikke alene fejringen af de tre vise mænds vandring til Betlehem, der var fokus ved den internationale gudstjeneste i anledning af Helligtrekonger den 6. januar i Københavns Domkirke. I fælles bøn og lovsang blev den fælles vandring i Kristus markeret som et levende vidnesbyrd om kirkens enhed i al sin kirkelige og kulturelle mangfoldighed.

 
”Det er vigtigt, at vi indadtil som kristne bevidstgør os om samhørigheden og udadtil viser, at der er bånd, der binder os sammen på tværs af kulturelle forskelle”, siger indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen om gudstjenesten. Her deltog præster og lægfolk fra en række migrantkirker og danske menigheder. Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede.

 
Med bønner, læsninger, drama, solosang, korsang og salmer på så forskellige sprog som kinesisk, arabisk, farsi, twi, malayalam, engelsk og dansk fik menigheden også et indtryk af den kristne mangfoldighed, der faktisk præger kirkelivet i København. Det anslås, at mere en hver tredje kirkegænger en almindelig søndag i København går i en af de mange migrantkirker. Dem er der mere end 200 af landet over.

 
Ved gudstjenesten i Københavns Domkirke deltog 2-300 personer til fejring af Helligtrekonger. Migrantgruppen i Danske Kirkers Råd stod for gudstjenesten i samarbejde med en række migrantpræster og Domkirkens Natkirke. Initiativet blev taget på den årlige konference for migrantpræster, som Migrantgruppen også står bag.

 
Det er Migrantgruppens håb, at der også i fremtiden vil blive afholdt internationale gudstjenester for at markere Helligtrekonger.


Af: Mads Christoffersen
I bøn og lovsang blev den fælles vandring i Kristus markeret som et levende vidnesbyrd om kirkens enhed i al sin kirkelige og kulturelle mangfoldighed.

Det var ikke alene fejringen af de tre vise mænds vandring til Betlehem, der var fokus ved den internationale gudstjeneste i anledning af Helligtrekonger den 6. januar i Københavns Domkirke. I fælles bøn og lovsang blev den fælles vandring i Kristus markeret som et levende vidnesbyrd om kirkens enhed i al sin kirkelige og kulturelle mangfoldighed.

 

”Det er vigtigt, at vi indadtil som kristne bevidstgør os om samhørigheden og udadtil viser, at der er bånd, der binder os sammen på tværs af kulturelle forskelle”, siger indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen om gudstjenesten. Her deltog præster og lægfolk fra en række migrantkirker og danske menigheder. Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede.

 

Med bønner, læsninger, drama, solosang, korsang og salmer på så forskellige sprog som kinesisk, arabisk, farsi, twi, malayalam, engelsk og dansk fik menigheden også et indtryk af den kristne mangfoldighed, der faktisk præger kirkelivet i København. Det anslås, at mere en hver tredje kirkegænger en almindelig søndag i København går i en af de mange migrantkirker. Dem er der mere end 200 af landet over.

 

Ved gudstjenesten i Københavns Domkirke deltog 2-300 personer til fejring af Helligtrekonger. Migrantgruppen i Danske Kirkers Råd stod for gudstjenesten i samarbejde med en række migrantpræster og Domkirkens Natkirke. Initiativet blev taget på den årlige konference for migrantpræster, som Migrantgruppen også står bag.

 

Det er Migrantgruppens håb, at der også i fremtiden vil blive afholdt internationale gudstjenester for at markere Helligtrekonger.