Temadag: diakoni og økumeni

Diakonhøjskolen Lyseng Alle 15H, Højbjerg, Danmark

Vær med til en spændende temadag om økumeni og diakoni med titlen "Sammen kan vi mere". Her stiller vi skarpt på nogle af de dilemmaer og muligheder, diakonien arbejder med. F.eks. forholdet mellem kirken og det kommunale system, forholdet mellem sogn og organisation og forholdet mellem professionalisme og idealisme. Der vil være både oplæg og […]

kr. 200

Tænd lys for Ukraine

Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke Nørregade 8, København K, Danmark

Tænd et lys for Ukraine på månedsdagen for den russiske invasion af landet.
Den ukrainske præst Fader Vasyl Tykhovych fra Den katolske Kirke i Danmark står for aftenens refleksion over tragedien og vil lede os i bøn for fred.

Himmelske Dage i Roskilde

Roskilde

Himmelske Dage finder sted i Kristi himmelfartsferien d. 26. maj - 29. maj 2022 i Roskilde. Her kan du opleve over 400 events om tro, samfund, debat og meget mere mellem himmel og jord! Himmelske Dage er en økumenisk festival. Læs mere på himmelskedage.dk.  

Folkemødet på Bornholm

Folkemødet Sverigesvej 1, Allinge, Danmark

Igen i år deltager Danske Kirkers Råd på Folkemødet på Bornholm i det økumeniske telt 'Himmel og Jord'. Danske Kirkers Råd er medarrangører af: Dialogkaffe med Özlem Cekic Samtale: Er der en ny fortælling om mennesket på vej? Samtale: Håb i en krisetid Samtale: Er der grænser for kirkeligt migrantarbejde? Økumenisk Folkemøde-gudstjeneste Læs mere om […]

Kirkernes Verdensråds generalforsamling

Karlsruhe, Tyskland

Foto: Albin Hillert Kirkernes verndensråds 11. generalforsamling finder sted denne sommer i Karlsruhe i Tyskland under temaet "Christ's love moves the world to reconciliation and unity". Læs mere på https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly

Fællesmøde

For repræsentanter i Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage. Nærmere info om sted, program mm. følger.

Rådsmøde

Københavns Frikirke Filippavej 3, Frederiksberg

For Rådet (medlemskirker og Stående Udvalg). Alle medlemskirker og organisationer bedes sende to repræsentanter. Navne på nye repræsentanter bedes sendt til Mads Christoffersen, som man desuden altid er velkommen til at kontakte med spørgsmål eller andet.

Fællesmøde 2023

KFUM-spejderne Wagnersvej 33, København SV

For Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage (medlemskirker og -organisationer og Danske Kirkedages Venner). Medlemmer af arbejdsgrupperne er også velkomne. Alle medlemskirker og organisationer bedes sende to repræsentanter. Navne på nye repræsentanter bedes sendt til Mads Christoffersen, som man desuden altid er velkommen til at kontakte med spørgsmål eller andet.  

Rådsmøde

Den Serbisk Ortodokse Kirke Tranehavevej 21, 2450, København

For Rådet (medlemskirker og Stående Udvalg). Alle medlemskirker og organisationer bedes sende to repræsentanter. Navne på nye repræsentanter bedes sendt til Mads Christoffersen, som man desuden altid er velkommen til at kontakte med spørgsmål eller andet.    

Årsmøde 2024

FDF Rysensteen Rysensteensgade 3, København V

For Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage (medlemskirker og -organisationer og Danske Kirkedages Venner). Medlemmer af arbejdsgrupperne er også velkomne.Alle medlemskirker og organisationer bedes sende to repræsentanter. Navne på nye repræsentanter bedes sendt til Emil Saggau, som man desuden altid er velkommen til at kontakte med spørgsmål eller andet.Tilmelding og betalingTilmelding til årsmødet skal ske […]