Folkemødet på Bornholm

Folkemødet Sverigesvej 1, Allinge, Danmark

Igen i år deltager Danske Kirkers Råd på Folkemødet på Bornholm i det økumeniske telt 'Himmel og Jord'. Danske Kirkers Råd er medarrangører af: Dialogkaffe med Özlem Cekic Samtale: Er der en ny fortælling om mennesket på vej? Samtale: Håb i en krisetid Samtale: Er der grænser for kirkeligt migrantarbejde? Økumenisk Folkemøde-gudstjeneste Læs mere om […]