Trossamfundet har ikke dannet en forening med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse m.v.
Denne form bør vælges, hvis man er et lille fællesskab med kun få aktiviteter og lille økonomi uden kapacitet til at danne en formaliseret organisation. 

SpørgsmålSvar
Hvor mange skal man være?
Ingen krav til størrelse.
Er der offentlige registreringskrav?
Nej, ingen offentlige myndigheder skal informeres.
Hvilke dokumenter skal udarbejdes?
I udgangspunktet kræves ingen dokumenter. Men aftaler man ordninger omkring økonomisk administration m.v., bør man lave skriftlige aftaler herom.
Hvem bestemmer hvordan fællesskabet skal ledes?
Kan fastsættes helt frit af fællesskabet selv.
Kan man have en fælles økonomi?

Ja. Men kun ved at man aftaler, at et af fællesskabets medlemmer, i personligt regi, på vegne af fællesskabet stiller en bankkonto til rådighed, hvortil fællesskabet kan indbetale bidrag og hvorfra fællesskabets udgifter betales.

Der bør føres et simpelt regnskab over kontoens indtægter og udgifter. 

Regnskabet opstilles af en person, som er kasserer og bør revideres af en intern revisor fra fællesskabet. Regnskabet herfor skal godkendes af fællesskabet og er bevis over for Skat for, at kontohaver ikke sammenblander fællesskabets og private midler.

Kan man ansætte og lønne en præst m.v.?

Nej. Når man ansætter en person, træder en række ​arbejdsgiverregler i kraft, som kræver, at man har en formel organisation/virksomhed. Det er trossamfundets ansvar at kende og overholde disse regler.

Dog er der mulighed for af fællesskabets konto at udbetale honorar til fx en prædikant. Modtager af honoraret har pligt til selv at indberette beløbet som B-indkomst til Skat.

Skal man føre medlemskartotek?
Nej. Det er ikke et krav. Men det er en god idé at have en fortegnelse over medlemmer af fællesskabet.
Kan man få skattefradrag for gaver til trossamfundet?
Nej. Medmindre man er tilknyttet en menighed, kirkesamfund eller organisation, som har fradragsret og som modtager pengegaverne og formidler dem tilbage til den oprindeligt tiltænkte, minus administrationsgebyr (se fx www.missionsfonden.dk)