Sitemap
  addthis-area

  Danske Kirkers Råd kommenterer forslag til ændret ægteskabslov

   
  Danske Kirkers Råd

  Danske Kirkers Råd kommenterer forslag til ny ægteskabslov, der både indeholder decorumkrav for vielsesforretteren, kursus i dansk familieret og forpligtelse på overholdelse af dansk lovgivning.

  Læs mere
   

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Pinsekirken

  Danske Kirkers Råd

  Jeg voksede op i en familie, som var meget engageret i den lokale pinsekirke. Denne kirke var under min opvækst meget påvirket af den karismatiske fornyelse, som bragte kristne fra mange forskellige trossamfund sammen.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd finder lovforslag betænkeligt

  Danske Kirkers Råd

  Danske Kirkers Råd finder lovforslag om ændring af straffeloven - kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring – betænkeligt. Lovudkastet forskelsbehandler religiøse forkyndere negativt i forhold til andre autoriteter. Desuden rummer lovforslaget en række uklarheder i både begreber og eksempler på situationer, hvor loven vil kunne bruges. Derfor har Forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd indsendt udtalelse i forbindelse med høring om lovforslaget.

  Læs mere

  Flere nyheder

  Fælles luthersk-katolsk reformationsmarkering

  Det lutherske Verdensforbund (LVF) og Den romersk-katolske Kirke mødes til fælles markering af reformationen. Det foregår i Lund Domkirke og Malmø Arena den 31. oktober i år og bliver ført an af formand for LVF, Biskop Younan og Pave Frans.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Revideret Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere

  Folkekirken bliver i stigende grad opsøgt af muslimske asylansøgere, der ønsker dåb. Det betyder, at mange præster i dag skal håndtere en ny situation. Som hjælp til bl.a. præsterne har Folkekirke & Religionsmøde udarbejdet ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere”.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Markér skabelsestiden

  Perioden 1. september - 4. oktober er Skabelsestid. Det er en tid til at sætte fokus på Gud som skaber og på skabelsen

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Årsberetning 2015

  MobilePay

  Nu kan du også støtte os via MobilePay og Swipp. Kollekter og gaver modtages med tak på nr. 5310 8480

  Kalender//dkr

  Fællesmøde

  lørdag 29-10-2016 10.00 - 15.00


  Rådsmøde

  tirsdag 17-01-2017 15.00 - 18.00


  Kalender//ekstern

  Evangelisk Alliances bedeuge

  søndag 08-01-2017 - søndag 15-01-2017


  Week of prayer for christian unity

  onsdag 18-01-2017 - onsdag 25-01-2017


  Nyhedsbrev

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  This week we pray for