Sitemap
  addthis-area

  Tag med til Tyske Kirkedage

   
  Danske Kirkers Råd

  Der er Tyske evangeliske Kirkedage den 24-28 maj 2017 i Berlin og Wittenberg under titlen ’Du ser mig’. Det bliver som altid en stor oplevelse – ikke bare fordi, der kommer så utrolig mange mennesker, men også fordi det er en kirkefestival med stor bredde. Det er evangeliske kirkedage for alle på tværs af kirkelige forskelle med interesse for det at være kirke i verden.

  Læs mere
   

  Grænser til debat

  Danske Kirkers Råd

  Mere end 300 deltagere var med, da Køge Provsti inviterede til en dag med fokus på grænser. Det blev til en flot gudstjeneste med kor, præster og menigheder fra alle provstiets kirker. Efterfølgende var alle inviteret til debat om grænser – om de fysiske, nationale, personlige grænser og grænser mellem forskellige religiøse retninger.

  Læs mere

  Fra konflikt til fællesskab

  Danske Kirkers Råd

  Indledningen til reformationsfejringen blev en økumenisk begivenhed af de helt store, da Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke holdt fælles gudstjeneste i Lund og forpligtede sig på større fællesskab, da Pave Frans og Munib Younan, præsident i Det lutherske Verdensforbund (LWF), underskrev erklæringen Fra konflikt til fællesskab.

  Læs mere

  Flere nyheder

  Himmelske Dage på heden

  Visionsdag i Herning med deltagere fra en bred vifte af kirkesamfund og kirkelige organisationer sluttede af med at slå fast, at Danske Kirkedage 2019 bliver ’Himmelske Dage på heden’. Her kom der masser af store visioner og konkrete ideer og forslag på bordet, som den lokale komite nu kan begynde at arbejde på.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra Danmissions generalsekretær.

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Det er jeg fordi jeg i store dele af min studietid og mit arbejdsliv har bevæget mig i kirkelige kredse udenfor Danmarks grænser. Hvis man gør det, kan man simpelthen ikke undgå at engagere sig økumenisk. Og hvorfor skulle man egentlig også undgå det…?

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Trossamfundsudvalget får både ros og kritik af Danske Kirkers Råd

  Trossamfundsudvalget holdt den 26.-28. september i alt tre midtvejshøringer for at drøfte deres oplæg med de berørte trossamfund. Danske Kirkers Råd var med ved høringerne, der blev holdt i en konstruktiv dialog mellem udvalget og en bred vifte af repræsentanter fra forskellige trossamfund.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Årsberetning 2015

  MobilePay

  Nu kan du også støtte os via MobilePay og Swipp. Kollekter og gaver modtages med tak på nr. 5310 8480

  Kalender//dkr

  Rådsmøde- NB! Både for rådet og økumenisk forum

  tirsdag 17-01-2017 15.00 - 18.00

  Sted: Den Katolske Kirkes lokaler, Sankt Ansgars menighedssal, Bredgade 69A, København K


  Kalender//ekstern

  Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke.

  tirsdag 06-12-2016 18.00 - 19.30

  Sted: Københavns Domkirke

  Hvordan har verden det? Greenpaece

  onsdag 07-12-2016 19.30 - 21.30

  Sted: Lindevang Kirke, Hattesens allé 12, 2000 Frederiksberg

  Nyhedsbrev

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  This week we pray for