Hvorfor er jeg økumenisk engageret?
Tanker fra en metodist

Af Rita Jørgensen

Den økumeniske/fælleskirkelige tradition er ikke fremmed for mig. Jeg er født ind i Metodistkirken og opvokset i en menighed med økumeniske relationer. Jeg har altid været bevidst om værdien af det økumeniske, blandt andet gennem spejderbevægelsen. Jeg er gift med en Metodistpræst, og som præstefrue blev jeg involveret i flere økumeniske og fælleskirkelige aktiviteter, først i verdens nordligste metodistkirke, Hammerfest i Norge, senere i Rønne på Bornholm, og dernæst i de forskellige byer vi som præstepar boede i.

Hvis ikke man var økumenisk interesseret før, blev man det i højeste grad på Bornholm i tresserne. Her, og specielt i Rønne, oplevede jeg mange gode økumeniske relationer, og mødte derigennem mange engagerede personer i det kirkelige landskab.

Mange tillidshverv
Metodistkirken har på verdensplan altid været økumenisk orienteret og med stor interesse deltaget i dets arbejde. Jeg blev engageret i Metodistkirkens økumeniske arbejde, først gennem Metodistkirkens Kvindeforbund, hvor jeg gennem nogle år var formand, senere gennem Metodistkirkens Missionsråd, hvor jeg i en periode var næstformand. Også i Danske Kirkers Råd (DKR) møder jeg mange interessante mennesker fra det kirkelige område i vort land.

Hvad giver det så - dette engagement?
Mit økumeniske engagement har ikke kun givet et stort arbejde, men også mange gode oplevelser og ikke mindst inspiration til mit eget kristenliv. Der knyttes tillige gode venskaber med interessante personer i det kirkelige landskab. Ved at være økumenisk indstillet, bliver man også bevidst om hvor man selv står. Gennem dette arbejde, som på ingen måde er en byrde, har jeg set betydningen og glæden ved at være en lille del af det brogede kirkeliv som udspiller sig i vort land.

Åbenhed giver åndelig rigdom
Det er vigtigere for mig at fokusere på, hvad der forener os, end hvad der skiller os. Jeg mener, at man bliver åndeligt fattig, hvis man ikke har åbne relationer til andre kirker og kirkelige foreninger. Gennem dialog med andre kan man også erfare glæden og værdien i sit eget kirkelige hjemland.

Rita Jørgensen er med i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området.

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev