Hvorfor betyder det økumeniske noget for mig?
Tanker fra et medlem af Alpha Danmark

"Vi skal ikke være bange for dem, der er anderledes end os, men blande os og vise tillid til hinanden og udvise enhed i al vores forskellighed." Bess Serner-Pedersen, som er repræsentant for Alphadanmark i Danske Kirkers Råd, fortæller om sit økumeniske engagement.

Jeg er vokset op i et hjem, hvor tro, kirke og kristendom IKKE var på tapetet. I min uvidenhed troede jeg derfor, at der kun fandtes én kirke i Danmark og at det var Folkekirken. Jeg vidste godt om den katolske kirke og pinsekirken, men tænkte ikke om dem som rigtige kirker! Sidenhen opdagede jeg, hvad troen på Jesus Kristus betød og tog ham og hele hans evangelium til mig. Efterhånden som jeg mødte forskellige kristne blev hullerne i min uvidenhed fyldt ud og i dag frydes jeg over mangfoldigheden i Kirken med stort K.

Jesu bøn om enhed

Den sidste dag i sit liv beder Jesus om enhed imellem de kristne: ’… for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig’. Denne enhed kristne imellem ser jeg, som forudsætningen for, at vi kan opfylde trosbekendelsen og gå ud i alverden og gøre alle folkeslagene til hans disciple… og se det ske!

Forskellige kristne med eet for øje
Det har altid betydet meget for mig, at andre også skal høre evangeliet. Derfor involverede jeg mig i 15 år i Alphakurset i Danmark. Alpha er et kursus i kristentroen, som kommer fra Holy Trinity Brompton (HTB), London – en kirke i Church of England. Hvert år mødes Alphaledere fra over 160 lande i verden til Alpha International Days i HTB og det er en fest. Der er alle kulører af mennesker, alle afarter af kirkeretninger (den lutherske er i øvrigt én af de mindre), et væld af kirkekulturer, kirker fra bushen, kirker fra metropoler og unge, gamle og midt imellem. Og ALLE har ét for øje: alverden skal høre evangeliet. 

Der er mere vi er fælles om, end der skiller os
Enheden, tror jeg, er én af årsagerne til at Alpha er god til at åbne for troen hos mennesker, som ikke før har troet. Der er mere, vi er fælles om, end der skiller os. Det der skiller mest er kirkekulturen: beder vi med foldede hænder eller løfter vi dem eller knæler vi? Synger vi gamle salmer eller synger vi moderne lovsange? Bruger vi orgel eller guitar/trommer? Døber vi ved hel neddykning eller med at øse vand over hovedet? Følger vi bønner på skrift eller beder vi frie bønner? Kan præster være gift eller ikke? Alt det kan skille os, men det er uvæsentligt. Det væsentlige er, at vi tror, at Jesus Kristus redder os og giver os håb.

Vis tillid og kærlighed
Var det ikke Rosenius, der sagde: Enhed i det væsentlige, frihed i det uvæsentlige og kærlighed i alt. Det er klogt sagt. Vi skal ikke være bange for dem, der er anderledes end os, men blande os og vise tillid til hinanden og udvise enhed i al vores forskellighed. Vi har en større sag, som vi er fælles om. Det arbejder jeg for ud fra min kirke, som er Folkekirken.

Bess Serner-Pedersen repræsenterer Alphadanmark i Økumenisk Forum i Danske Kirkers Råd. Hun sidder også med i Styrelsen for Danske Kirkedage, som organisatorisk hører hjemme i Danske Kirkers Råd. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området. 

Denne klumme er en del af en serie.
Læs flere klummer her.

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev