Af: Birthe Munch-Fairwood

"Jeg fandt ud af, at som præst er det ikke særlig frugtbart at arbejde alene." Glimt fra den nyligt afholdte Migrantkonference, som bl.a. Danske Kirkers Råd står bag.

Samarbejdsmuligheder
Hvordan kan danke kirker og migrantmenigheder samarbejde om at gøre kristendommen mere synlig i det danske samfund? Det var et af de spørgsmål, der blev drøftet livligt på årets Migrantkonference  i Middelfart, hvor 46 migrantpræster og ledere fra 29 migrantmenigheder mødtes med repræsentanter for dansk kirkeliv i Kristi Himmelfartsferien for at udveksle erfaringer. 

Gør opmærksom på jer selv
Samarbejde forudsætter, at man er opmærksom på hinanden og lærer hinanden at kende. "Men det kan godt være svært for en nydansk menighed at få kontakt med folkekirken," erkendte biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, der var en af konferencens hovedtalere. Samtidig understregede han, at migrantmenigheder ikke må isolere sig, og sammenlignede med de danske kirker i udlandet: "De steder, hvor det går bedst, er der, hvor kirken er åben og viser, hvad den står for. Det gør indtryk på folk. Derfor er det vigtigt, at jeres kirker ikke er lukkede men åbne ud til det omgivende samfund," sagde  biskoppen blandt andet og opfordrede de lyttende migrantpræster til at ringe til deres lokale sognepræst og spørge, om de må komme på besøg og få en kop kaffe – hvilket fremkaldte smil og latter rundt om i salen.

"Det er ikke dårlig vilje, når den danske præst ikke opsøger jer. Det er blot nemmere at gøre det, man plejer. Forandringer kommer langsomt i den danske folkekirke - men de kommer! Det at vi kan sidde her og holde migrantkonference er med til at skabe synlighed om jeres kirker og menigheder," understregede biskoppen.

Udfordre gerne folkekirken
Ca. 50 folkekirker udlejer i dag lokaler til en migrantmenighed. Ifølge biskoppen kan begge parter inspirere hinanden i en tid, hvor fristelsen til at lade samfundets dagsorden præge kirken er stor: "Danmark har haft en meget lang historie sammen med kristendommen. Men mange af jer synes måske, at den danske folkekirke med de mange forskellige former for kristendom er kommet til at ligne det øvrige samfund for meget - at den er blevet for verdslig. Bliv ved med at stille de kritiske spørgsmål, for danske kristne er lige så udfordrede som alle andre til at falde for fristelsen til materialisme og gøre penge til vores gud. I har nogle måder at udtrykke kristentroen på i det daglige, som I skal tage vare på," sagde biskoppen og understregede, at folkekirken og migrantmenigheder skal hjælpe hinanden med at forblive kristne i Danmark.


Spørgelyst og positiv overraskelse
I løbet af konferencen blev der givet konkrete eksempler på velfungerende samarbejde mellem folkekirken og migrantmenigheder – set med etnisk danske såvel som nydanske øjne, og deltagerne kunne vælge mellem seminarer om blandt andet undervisning af børn og unge i menigheden, konflikthåndtering, foreningslovgivning og Hvad mener folkekirken om...?, hvor erfarne kirkefolk besvarede spørgsmål om folkekirkens teologi og praksis fra spørgelystne deltagere.

Flere gav efterfølgende udtryk for, at de var positivt overraskede over den imødekommenhed, de oplevede hos det etablerede kirkeliv. Som en migrantpræst skrev i den afsluttende evaluering: "Inden jeg kom her, oplevede jeg den lutherske kirke som meget lukket om sig selv. Nu har jeg opdaget, at den lutherske kirke faktisk gerne vil samarbejde med os."  

At det er vigtigt med platforme, hvor migrantledere kan mødes på tværs af sprog, kulturer og kirketraditioner for at udveksle erfaringer og styrke kontakten med dansk kirkeliv, var der bred enighed om. En migrantpræst udtrykte det sådan: "Jeg fandt ud af, at som præst er det ikke særlig frugtbart at arbejde alene." 

Migrantkonferencen, der blev afholdt for fjerde gang, var arrangeret i Danske Kirkers Råd, Apostelkirken Vesterbro, Church of Love, Kirkernes Integrations Tjeneste, International Christian Community, Folkekirkens Migrantarbejde og Tværkulturelt Center, der var tovholder. De nydanske præsters ophold blev betalt af tilskud fra lokale menigheder, stiftsudvalg og fonde m.fl.    

Sagt på konferencen
"Vi har altid levet i fred og ro i Danmark. Måske er vi blevet lidt sløve. Mange folkekirkedanskere kunne lære rigtig meget af at møde jer, der kommer med nogle helt andre erfaringer og en brændende iver."
Domprovst Henrik Wigh-Poulsen, Odense

"Min vision er en folkekirke, der virkelig er folkets kirke og ikke blot en etnisk dansk kirke."
Samuella Wuo-Mettle, International Christian Community

Fra Migrantkonferencen 2012

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev