Den 4. september 2014 holdt Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne en dialogmiddag i Apostelkirken. Kontaktgruppen arrangerer sådanne middage en gang om året. Sted og deltagere skifter fra gang til gang, idet man forsøger at inkludere så mange interesserede i dialogen som muligt.

Denne gang fandt middagen sted i Apostelkirkens lokaler på Vesterbro, hvorfor invitationen først og fremmest gik ud til kristne menigheder samt muslimske moskeer og foreninger på Vesterbro. Tilstede var deltagere fra Vesterbro Menighedsråd, Københavns Frikirke, Apostelkirken, Jesu Hjerte Kirke, Mødestedet, Tyrkisk Islamisk Kulturforening, Madni-moskeen, Den Marokkanske Moske, Dialogforum, Dansk Islamisk Råd, Pakistan Welfare Society, Muslimernes Fællesråd, Danske Kirkers Råd, Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne mfl.

Gæsterne blev budt velkommen af Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd, og Sami Kücükakin, formand for Muslimernes Fællesråd. Derefter stod programmet på indisk buffet og middagssamtale.

Efter middagen inviterede indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen gæsterne ind i Apostelkirken, hvor de fik indblik i kirkens historie og Kirkefondets aktiviteter omkring år 1900. Det var en periode, hvor den københavnske befolkning voksede eksplosivt som følge af indvandring fra hele landet, hvilket gav behov for et større antal kirker, der ofte blev placeret mellem almindelige bygninger for at passe ind i bybilledet, som det skete med Apostelkirken.

Derefter blev samtalen ledt over på en besøgsrunde, der fandt sted januar-marts 2013, på initiativ af Vesterbro Bykirke i samarbejde med Mødestedet. Besøgsgruppen bestod af Anton Pihl, menighedsrådsnæstformand i Vesterbro Sogn, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann, leder af Mødestedet Thyra Smidt og imam Naveed Baig.


Besøgsrunden havde til formål at skabe overblik over muslimske menigheder i bydelen, at lytte til imamers og moskebestyrelsers historie og erfaringer samt til deres forventninger til Folkekirken som Vesterbros majoritetsreligion.

I stort set alle moskeer blev der lagt vægt på de unges udfordringer med skolegang, hverdagsliv og kriminalitet. Flere imamer udtrykte bekymring overfor den stigende materialisme og sekularisering i samfundet. Alle moskeer udtrykte bekymring for, at de unge kunne havne uden for samfundet, og arbejdede på at give dem et sundt alternativ, hvor troslivet var i fokus.

En idé, der opstod under besøgsrunden, var at arrangere en fælles ’moske-kirke vandring’, hvor man går fra sted til sted og besøger skiftevis en moske og en kirke på Vesterbro. Niels Nymann Eriksen genfremførte forslaget ved dialogmiddagen og foreslog at lægge sådan et arrangement på Store Bededag. Forslaget blev positivt modtaget af de tilstedeværende repræsentanter for moskeerne.

Samtalen fortsatte i Apostelkirkens lokaler, hvor gæsterne blev underholdt af arabisk harpespil (kanun) ved Lars Bo Kujahn. Derefter fulgte koranrecitation ved imam Sedat Aydinli og salmesang ved Elisabeth Ørsnes Gadegaard.

De to værter afrundede arrangementet sent på aftenen, men Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne opmuntrer til, at samtalen fortsætter på bloggen: www.kristmus.dk

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev