Hvad har kristendom og menneskerettigheder at gøre med hinanden? Det spørgsmål bliv indgående og livligt drøftet ved Danske Kirkers Råds årsmøde 3. maj 2014 i Roskilde. Årsmødet bød også på rundvisning i Roskilde by og Domkirken og gudstjeneste i Gl. Vor Frue Kirke. Årsmødet var som tidligere delt op mellem møde i Økumenisk Forum, en temadel og møde i Rådet. Med dette særdeles relevante tema var der fin deltagelse ved årsmødet – endda med gæster fra Norge og Sverige.

Medgang eller modgang?
Seniorforsker Eva Maria Lassen fra Institut for Menneskerettigheder gennemgik fem aspekter af forholdet mellem kristendom og menneskerettigheder – som venskab, værdifællesskab, pres, udfordring og alliance. Hun tog bl.a. udgangspunkt i Poul Hartlings ord ’Hvis vi i dag betragter det som helt naturligt at forkaste racisme, at gå imod slaveri og forlange lighed mellem mænd og kvinder, med andre ord, som i FN’s Verdenserklæring at erklære, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, og at de er berettiget til menneskerettigheder uden nogen form for diskrimination, så kan dette siges at være et resultat af Paulus’ ord og tanker (Gal. 3:28-29)’. I sin analyse kom hun frem til, at kristendom og menneskerettigheder som oftest indgår i en konstruktiv og dynamisk relation, selvom der naturligvis også er udfordringer. Helt konkret pegede hun på kirkernes engagement for verdens fattige som et eksempel på arbejdet med at implementere menneskerettighederne i praksis.

Menneskeret og menneskeværd
Generalsekretær Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp tog tråden op fra den overordnede analyse og fortalte om principperne i Folkekirkens Nødhjælps arbejde – ikke mindst i forhold til en rettighedsbaseret tilgang i nødhjælps- og udviklingsarbejde. Med eksempler fra de lande, hvor Folkekirkens Nødhjælp er involveret, gennemgik han deres seks principper for diakonalt arbejde – diakoni som rettighedsbaseret, fattigdomsorienteret, forholder sig til nødens årsager, i ligeværdige partnerskaber, helhedsorienteret og forsogningssøgende. Desuden præsenterede han nogle af de udfordringer, der er ved at arbejde rettighedsbaseret i en global sammenhæng. 

Valg til Forretningsudvalget
Der var valg til Forretningsudvalget på årsmødet. Her blev Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) genvalgt som kasserer og Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke) blev genvalgt som medlem. Desuden sidder Anders Gadegaard som formand og biskop Peter Fischer-Møller (folkekirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Peter Götz (Missionsforbundet) og Rita Jørgensen (Metodistkirken) som medlemmer. 

Valg til Sående Udvalg for Økumenisk Forum
Der var også valg til Stående Udvalg. Her blev medlem Jakob Rønnow (FDF) genvalgt og Kaare H. Nielsen (Den Katolske Kirke) blev valgt ind som nyt medlem. Han er desuden en af de tre sekretærer for Danske Kirkedage. Derudover sidder Rita Jørgensen som formand og Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) og Karen-Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere) som medlemmer. 

Årsmødet 2015 kommer til at ligge i april/maj. Forretningsudvalget finder en endelig dato ved deres kommende møde. 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev