Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold offentliggjorde den 13 september kommissoriet for et kommende Trossamfundssudvalg, der skal se nærmere på en sammenhængende lovregulering for trossamfund uden for Folkekirken. Danske Kirkers Råd ser med tilfredshed på et sådant kommende arbejde. Imidlertid stiller Danske Kirkers Råd sig uforstående over for, at man fuldstændig udelukker repræsentanter fra trossamfundene i at sidde med i udvalget.

Forretningsudvalget for Danske Kirkers Råd har mandag den 15 september 2014 skrevet til minister Manu Sareen efter offentliggørelsen af kommissoriet for det kommende Trossamfundsudvalg. Brevet er skrevet på foranledning af og i samarbejde med arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår.


Forretningsudvalget står uforstående over for, at kommissoriet på forhånd som medlemmer fuldstændigt udelukker repræsentanter for trossamfundene eller deres repræsentative organer. Noget sådant finder vi ikke i overensstemmende med god og sædvanlig skik for lovforberedende arbejde.

Derfor har forretningsudvalget skrevet til ministeren med henblik på at få et møde i stand med ham.

Kristeligt Dagblad har bragt en række artikler om kommissoriet med udtalelser fra bl.a. medlemmer af arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår. Desuden har der været en række debatindlæg i Kristeligt Dagblad skrevet af bl.a. repræsentanter i Danske Kirkers Råd. 

Læs mere på bloggen Religion & Politik 

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev