Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd, havde i Politiken den 14. januar 2015 dette indlæg i Politiken på vegne af forretningsudvalget. Indlægget kommer efter vores tidligere henvendelser til socialminister Manu Sareen, der ønsker at nedsætte et ’trossamfundsudvalg’, der skal se på en sammenhængende lovregulering af forholdene for andre trossamfund end folkekirken. Imidlertid fremgår det af kommissoriet for udvalget, at der ikke skal være repræsentanter fra de berørte trossamfund. Det stille Danske Kirkers Råd sig uforstående overfor.

Anders Gadegaard skriver bl.a. ’Ministeren for Ligestilling byder (..) folkekirken og de øvrige trossamfund ulige vilkår. Sagt med direkte ord: "Ligestillingsministeren diskriminerer trossamfundene udenfor Folkekirken med sammensætningen af denne kommission. Vi anser det ikke for et argument, at der ikke kan opnås en rimelig repræsentativitet, fordi der findes over 100 godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. For en lang række af disse er meget små og har fælles problemstilling."

Læs hele indlægget her
Læs kommissoriet for Trossamfundsudvalget her

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev