'De fra folkekirken afvigende trossamfund' vender tilbage til Kirkeministeriet efter flere års flytten rundt mellem ministerier og styrelser. Det har længe været et ønske hos Danske Kirkers Råd og dets medlemskirker, som derfor også skrev til Lars Løkke Rasmussen om at få trossamfundene tilbage til Kirkeministeriet.

Der var ikke gået mange timer efter valgresultatets offentliggørelse, før et enigt forretningsudvalg skrev til den kongelige undersøger Lars Løkke Rasmussen med det ene ønske om at få flyttet trossamfundene tilbage til Kirkeministeriet. Det er nu sket.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i forbindelse med regeringsskiftet bl.a. indstillet, "at det må behage Deres Majestæt at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende trossamfund uden for Folkekirken overføres fra Social- og Indenrigsministeriet til Kirkeministeriet" – og indstillingen er blevet bifaldet af Dronningen.

Ressortflytningen vil utvivlsomt vække glæde hos det store flertal af "de fra Folkekirken afvigende trossamfund", som det med den lidt fortidige sprogbrug hedder i grundlovens § 69.

Indtil regeringsskiftet har den statslige administration i forhold til mindretalstrossamfundene været placeret i Ankestyrelsen under Socialministeriet og ikke som i mange år tidligere i Kirkeministeriet. Denne placering har ikke været tilfredsstillende for kirkerne.

Folkekirkens bispekollegium, som i øvrigt i høj grad lever op til en positiv rolle som storebroder eller storesøster for mindretalskirkerne, har på sit møde i januar i år peget på, at det er hensigtsmæssigt at drøfte den fremtidige ressortplacering af trossamfund uden for Folkekirken. Det er en tanke, som også har været luftet af flere trossamfund, herunder fx af Metodistkirken, og ved et møde midt i juni mellem Trossamfundsudvalget og repræsentanter for anerkendte og godkendte trossamfund blev spørgsmålet igen bragt på bane.
Det skal ingen hemmelighed være, at kirkerne oplever, at den hidtidige ordning har givet anledning til et stort videnstab, når det gælder et alment kendskab til trossamfund som sådan.

En ressortflytning tilbage til Kirkeministeriet berører naturligvis også andre trossamfund end kirkerne. Danske Kirkers Råd har derfor haft en føler ude i forhold til den muslimske verden og kunnet notere, muslimerne ikke har stærke meninger om placeringen af trossamfundene i bestemte ministerier. Man har også haft kontakt med Det jødiske Samfund, der varmt har takket for rådets initiativ, som Det Jødiske Samfund hilser velkomment og er helt enig i.

Nu har statsministeren så imødekommet henstillingen fra Danske Kirkers Råd – og forretningsudvalget hilser beslutningen meget velkommen. 

Læs mere på www.relogpol.dk 

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev