Tag arkiv for “ press “

Danske Kirkers Råd opfordrer til solidaritet med forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter

Danske Kirkers Råd opfordrer til solidaritet med forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter i Irak.

Et enstemmigt råd besluttede på sit møde den 27 august 2014, at tage skarpt afstand fra forfølgelsen af minoriteter i Irak og opfordrer samtidig til international solidaritet og handling.

I den fælles udtalelse hedder det:

’Den radikale militaristiske bevægelse ’Islamisk Stat’ (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Folk flygter i tusindtal, andre bliver taget til fange og mange har mistet livet ved brutale drab. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats mod denne militaristiske bevægelse. Det er dybt bekymrende, at steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder, nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse.

Vi opfordrer sammen med Kirkernes Verdensråd, Vatikanet, Evangelisk Alliance og kirkeråd rundt om i verden alle kristne menigheder til at gå i forbøn for og vise solidaritet med de undertrykte og forfulgte i Irak. Desuden opfordrer vi til at støtte de initiativer, som ngo’er, missionsselskaber og kirkelige nødhjælpsorganisationer har taget sammen med lokale partnere i Irak til for at hjælpe mennesker på flugt. 

Samtidig opfordrer vi til samarbejde på tværs af religiøse tilhørsforhold i fælles indsat for at sikre de religiøse og etniske minoriteters rettigheder, værdighed og overlevelse i Irak.’ 

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale råd af kirker og kirkelige organisationer med 15 kirkesamfund og 45 kirkelige organisationer som medlemmer. Læs mere på www.danskekirkersraad.dk.


Læs udtalelsen her

Læs Kirkernes Verdensråds åbne brev her

Læs åbent brev fra Den Katolske Kirke her

Læs udtalelse fra Evangelisk Alliance her

Desuden henvises til hjemmesider for vores medlemskirker –og organisationer, der er involveret i Irak. 

Kristne og muslimer kalder til handling i Irak

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne udtrykker dyb bekymring over situationen i Irak. Vi tager skarpt afstand fra den forfølgelse af kristne, muslimske og andre religiøse og etniske mindretal, der finder sted og opfordrer til handling fra det internationale samfund.

Den radikale militaristiske bevægelse ’Islamisk Stat’ (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak heriblandt Mosul, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats på tværs af religiøse tilhørsforhold. Det er dybt bekymrende, at steder som Mosul og andre steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse.

Kontaktgruppen opfordrer derfor til handling mod disse overgreb og til, at kristne og muslimer i Danmark og rundt om i verden ikke bruger disse situationer som anledning til at så yderligere splid mellem mennesker af forskellige religioner, men i stedet til at bygge bro og stå sammen mod undertrykkelse af religiøse og etniske minoriteter.

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har eksisteret siden 2008 som et initiativ mellem Danske Kirkers Råd of Muslimernes Fællesråd for at styrke samarbejdet og gensidig forståelse på tværs af religiøse tilhørsforhold.

Læs hele udtalelsen fra Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne her.

Kirker tager afstand fra afbrænding af Koranen

Af: Mads Christoffersen

Den 11. september planlægger pastor Terry Jones en afbrænding af Koranen i sin menighed i Florida. Anledningen er årsdagen for terrorangrebet mod World Trade Centre. Det er en handling, der risikerer at skade dialog og forsoning. Afbrænding af bøger hører til den mørkeste side af historien og er et udtryk for foragt for menneskelig værdighed. >>

Forholdet mellem kristne og muslimer har været hårdt prøvet gennem årene. Terrorhandlingen den 11.september 2001 hører til et af de mørkeste kapitler i vores nyere historie. Ikke bare var det en tragedie for de mange direkte berørte. Det blev også symbol på en ny epoke præget af mistillid – ikke mindst mellem muslimer og kristne.

Kristne og muslimer vil gå dialogens vej
Som resultat af den øgede spænding mellem kristne og muslimer efter 11. september 2001 og den såkaldte Muhammed-krise nogle år efter, besluttede kristne og muslimer at gå en anden vej end konfliktens. Som reaktion på det internationale brev fra muslimske lærde A Common Word (2008) svarede Danske Kirkers Råd ikke kun tilbage på det konkrete brev, men oprettede en Kontaktgruppe med de to store muslimske netværker Muslimernes Fællesråd og Dansk Muslimsk Union. Arbejdet i Kontaktgruppen er et udtryk for den fælles vilje til dialog og sameksistens kristne og muslimer imellem. Konkret har denne dialog givet sig udtryk ved en række fællesarrangementer og virker som supplement til andre tværreligiøse initiativer herhjemme.

Danske Kirkers Råd tager afstand fra den planlagte afbrænding af Koranen den 11. september og opfordrer kristne og muslimer herhjemme og i udlandet til at tage afstand fra denne form for symbolske hævnakter.

På vegne af forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd,

Mads Christoffersen  
Generalsekretær   
Danske Kirkers Råd  
mc(at)danskekirkersraad.dk  
26700246

Anders Gadegaard
Formand   
Danske Kirkers Råd
abg(at)km.dkAf: Mads Christoffersen
Den 11. september planlægger pastor Terry Jones en afbrænding af Koranen i sin menighed i Florida. Anledningen er årsdagen for terrorangrebet mod World Trade Centre. Det er en handling, der risikerer at skade dialog og forsoning. Afbrænding af bøger hører til den mørkeste side af historien og er et udtryk for foragt for menneskelig værdighed. >>

Forholdet mellem kristne og muslimer har været hårdt prøvet gennem årene. Terrorhandlingen den 11.september 2001 hører til et af de mørkeste kapitler i vores nyere historie. Ikke bare var det en tragedie for de mange direkte berørte. Det blev også symbol på en ny epoke præget af mistillid – ikke mindst mellem muslimer og kristne.

Kristne og muslimer vil gå dialogens vej
Som resultat af den øgede spænding mellem kristne og muslimer efter 11. september 2001 og den såkaldte Muhammed-krise nogle år efter, besluttede kristne og muslimer at gå en anden vej end konfliktens. Som reaktion på det internationale brev fra muslimske lærde A Common Word (2008) svarede Danske Kirkers Råd ikke kun tilbage på det konkrete brev, men oprettede en Kontaktgruppe med de to store muslimske netværker Muslimernes Fællesråd og Dansk Muslimsk Union. Arbejdet i Kontaktgruppen er et udtryk for den fælles vilje til dialog og sameksistens kristne og muslimer imellem. Konkret har denne dialog givet sig udtryk ved en række fællesarrangementer og virker som supplement til andre tværreligiøse initiativer herhjemme.

Danske Kirkers Råd tager afstand fra den planlagte afbrænding af Koranen den 11. september og opfordrer kristne og muslimer herhjemme og i udlandet til at tage afstand fra denne form for symbolske hævnakter.

På vegne af forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd,

Mads Christoffersen  
Generalsekretær   
Danske Kirkers Råd  
mc(at)danskekirkersraad.dk  
26700246

Anders Gadegaard
Formand   
Danske Kirkers Råd
abg(at)km.dk

www.danskekirkersraad.dk