I Grøn Kirke ønsker vi i endnu højere grad at kunne inspirere og understøtte jeres arbejde i de lokale kirker. Derfor vil vi fremover tilbyde alle eksisterende og kommende grønne kirker at indgå i et partnerskab med Grøn Kirke.
Caritas Danmark blev enstemmigt optaget i Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd på Fællesmødet 14. januar 2021
Mindst én gang om året finder 'Bedeuge for kristen enhed' sted som en påmindelse til kristne om at være ét, for at verden skal tro, sådan som Jesus beder for i Johannesevangeliet 17,21. I år finder bedeugen sted fra den 18. januar til den 25. januar, og temaet er “Bliv i min kærlighed. Så skal I bære rig frugt” (jf. Joh 15,1-17).
En kommende lov om oversættelser af prædikener på andre sprog end dansk har trukket en del medieopmærksomhed på det sidste. En sådan lov virker mistænkeliggørende over for trossamfund over en bred kam og skaber unødigt meget arbejde for de mange menigheder, der prædiker på andre sprog. Det er et brud med den danske tradition for frihed og mangfoldighed, mener Danske Kirkers Råd.
Grøn Kirke har netop fået bevilliget næsten 700.000 kr. som svar på to ansøgninger til Den […]
På grund af stigende smitte er der indført yderligere restriktioner i hele landet. Restriktionerne gælder frem […]
Jonatan Haslund-Gjerrild er blevet ansat i Grøn Kirke som barselsvikar fra januar, men er takket være […]
Om ganske få dage går vi ind i en december måned, som bliver anderledes end den adventstid, vi kender. Risikoen for spredning af covid-19 tvinger os til at tænke i nye baner, for vi véd, at kirkerne kan spille en afgørende rolle i krisetider som denne. Derfor gør kirker rundt omkring i landet hvad de kan, for at bevare sammenhængskraften og modet i en vinter ud over det sædvanlige.
Anne Hjul Johannessen er blevet ansat som studentermedhjælper på Danske Kirkers Råds sekretariat. Hun er vokset op med kirken som en naturlig del af livet og har siden hen engageret sig i KFUM og KFUK. Desuden har hun arbejdet på Iona og derigennem mødt kristne fra hele verden. Anne skal være med til at styrke kommunikationen og løse nogle af kontorets administrative opgaver. Vi har spurgt hende, hvad det økumeniske betyder for hende.
Af Keld Balmer Hansen, formand Grøn Kirke Fredag den 18. september havde jeg sammen med flere andre […]