Tag arkiv for “ krop og kirke “

Vi er alle lemmer på det samme legeme

Menneskelig værdighed har gennem tre årtier med udgangspunkt i evangeliet været fokus for det kirkelige samarbejde mellem kirkeråd i Norden og i det sydlige Afrika. D. 9.- 13- november mødtes netværket med særlig fokus på kønsbaseret vold og seksuelle minoriteter.

GP er bogstaverne på nummerpladerne for Johannesburg. En forbipasserende bemærker tørt, at det er en forkortelse for Gangsters’ Paradise. Selvom det naturligvis ikke er rigtigt, er der alligevel noget om det. Johannesburg er præget af skyhøje rater for mord, voldtægter og andre former for kriminalitet på gader og stræder – men også i hjemmet. De høje hegn, der forsøger at holde indbrudstyvene ude fra de velhavende hjem gavner ikke meget for dem, der er hårdest ramt af vold og misbrug – nemlig børn, kvinder og andre marginaliserede grupper i de fattigste områder.
 
Kirker mod vold og diskrimination
Desværre er vold og diskrimination ikke kun noget der foregår i Johannesburg, hvor 20 repræsentanter fra kirkeråd i Norden og det sydlige Afrika (Nordic-Foccisa-netværket) mødes i disse dage. Det er noget der præger hele det sydlige Afrika.

Derfor har kirkerådene i disse år sat særlig fokus på den vold og diskrimination  der foregår i hjemmet, i samfundet,  i kirker – ja, hvor man end vender sig.

Og rådene har sat sig  for at arbejde på at vende denne massive undertrykkelse. Det kræver, at kirkerne er med – både som kirkeledere, præster, menigheder og kirkesamfund. De har derfor travlt med at præge kirkeledere og almindelige kirkegængere. Det sker ud fra troen på, at vi er alle skabt i Guds billede. De nederste i samfundet blev alle mødt med værdighed og respekt, da Jesus mødte dem på sin vej dengang og nu.
 
Det samme legeme
I 2006 udgav det kirkelige netværk arbejdshæftet One Body med særlig fokus på mennesker med HIV/AIDS. Nu er en ny udgivelse kommet ud stadig med overskriften One Body men med fokus på diskrimination af kvinder, børn og andre marginaliserede grupper som f.eks. seksuelle minoriteter. Den overskrift hænger sammen med vores tro på fællesskabet og enheden i Kristus. Kirken er ét legeme forenet i Kristus og vi er alle forenet som forskellige lemmer på det samme legeme (Rom.5:8).

Pearson Banda fra Zambia er koordinator for projektet for det sydlige Afrika. ’Kirken er ikke kun et åndeligt foretagende. Vi må tænke meget mere helhedsorienteret og forholde os til konkrete menneskers konkrete livssituation. Derfor må vi træde ind og være fortalere for samfundets marginaliserede grupper’, siger han.
Det skal ikke ske ved, at kirkelederne alene skal tale på vegne af kvinder og marginaliserede grupper. Nej, det skal ske i ligeværdig dialog og samarbejde’, tilføjer han.

Han er forhåbningsfuld, hvad angår en ændring af kirkernes holdning til kvinders rettigheder, til børn og til seksuelle minoriteter. ’Det er ikke mange år siden, at kirkerne fordømte mennesker med HIV. Den holdning har ændret sig langt de fleste steder. Kirken må og skal forholde sig mere inkluderende til alle samfundsgrupper. Når det kommer til seksuelle minoriteter må vi vende mentaliteten.

Kirkelederne er autoriteter og folk lytter til dem. Derfor har de et særligt ansvar til at tale imod uretfærdighed’, siger han.
 
Kirkeligt netværk gennem 30 år
De nordiske kirkeråd dannede sammen med kirkerådene i det sydlige Afrika netværket Nordic-Foccisa i 1988. Dengang var det med særlig fokus på apartheid i Sydafrika, der som politisk system bekæmpede den menneskelige værdighed gennem sin ideologi. Efter apartheids fald mærkede en stadig voksende gruppe dog stadig diskrimination og undertrykkelse. HIV/AIDS blev gennem 1990’erne og 0’erne et stigende samfundsproblem og et problem for den enkelte, der måtte leve med stigma, tabu og regulær forfølgelse. Kirkerne var dengang stærkt involveret i at vende stemningen for mennesker med HIV/AIDS. I dag oplever både Sydafrika og hele det sydlige Afrika imidlertid stadig en diskrimination mod kvinder, seksuelle minoriteter og andre marginaliserede grupper. Det har det kirkelige netværk nu sat særlig fokus på for de kommende tre år.
 
Danske Kirkers Råd er med i Nordic-Foccisa. Tilknytningen sker gennem arbejdsgruppen Krop, kirke og menneskelige relationer bl.a. i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.
NORAD (Norges udviklingsbistand) finansierer langt størstedelen af projektet. Mads Christoffersen deltager ved mødet.  

Samtale om kropsdyrkelse og kirke

Hospitalspræst Christian Busch og professor i sundhed Bente Klarlund talte om kropsdyrkelse i samfundet, menneskelig forgængelighed og hvad det vil sige at vi er skabt i Guds billede ved et arrangement i København. Arbejdsgruppen ’Krop, kirke og menneskelige relationer’ var vært.

Sundhedisme er en trend blandt nogle i samfundet, hvor sundhed bruges som trumf til at marginalisere og stigmatisere andre, der ikke lever op til idealerne om et sundt liv. Det var noget af det, professor Bente Klarlund kom ind på i sit oplæg, der pegede på en tendens her i landet og den vestlige verden til en polarisering mellem de sunde og de usunde. Bente Klarlund anbefalede en række tiltag i samfundet til at begrænse usund livsførelse og til at integrere motion og sundhed – ikke bare som instrument, men som en integreret del af vores almindelige liv. ’Vi må gå fra at tænke, at vi har en krop til at integrere, at vi faktisk er en krop’, sagde hun.

Christian Busch talte om, hvordan billedet af Gud som Kristus er en afspejling af vores syn på kroppen.  Den majestætiske, den lidende, den milde, den muskuløse Kristus var nogle af eksemplerne han gav alt efter tidens tendenser og idealer. Han kom også ind på, hvordan vi i nogen grad selv gør os til Gud ved at omforme vores krop ikke bare med dekorationer som f.eks. tatoveringer, men ved at lave helt om på vores kroppe som dukker. 

Menneskelig forgængelighed og gudbilledlighed blev omdrejningspunkt for den afsluttende samtale om, hvordan mennesker bevare troen, hvordan man taler om håb, ved livets afslutning. Det blev til en samtale, der kom vidt omkring anført af de to oplægsholdere med hver deres udgangspunkt i sundhedsvidenskaben og præstegerningen. Blandt de fremmødte var en del præster og sygeplejersker og andre med interesse for feltet mellem krop, kirke og menneskelige relationer.

Arrangementet blev holdt den 22. september 2014.

Fuldt hus til krop- og kirkearrangement

Der var fuldt hus til arrangementet ’Fremstillingen af kvinden’ den 7. marts 2014 i forbindelse med Kvindernes Internationale kampdag samme weekend. Godt 70 deltagere var med til en aften med lydkunst og to meget forskellige oplæg om kvinden i Trinitatis Kirkes sognehus i det indre København.

Aftenen blev indledt med en lydlig fortolkning af Jomfru Marias mange skikkelser – et kunstprojekt af musiker Mija Milovic og fotograf Lotte Bækgaard. De to hovedoplæg blev holdt af fotograf Sille Arendt fra Københavns Stift og seniorforsker Ulla Kjær, museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Sille Arendt fortalte om sit arbejde som fotograf til den nye udgave af klassikeren ’Kvinde Kend Din Krop’, der udkom sidste år. Her talte hun bl.a. om sine personlige møder med de kvinder, der lod sig fotografere og om forholdet mellem forskellige idealer for kvindekroppen og den naturlige krop. Kjær fortalte om fremstillingen af kvinder i kirkekunsten fra middelalderen frem til i dag i feltet mellem ideal, realisme og abstraktioner. Det var to meget forskellige oplæg, der alligevel indgik fint i dialog med hinanden. Undervejs havde deltagerne mulighed for at drøfte oplæggene og stille spørgsmål. 

Aftenen sluttede med middag for alle deltagerne. 

Bag arrangementet stod Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Krop, kirke og menneskelige relationer i samarbejde med Trinitatis Kirkes Natkirke.

Næste arrangement er den 22. september kl. 17-19, hvor professor Bente Klarlund og hospitalspræst Christian Busch holder oplæg om ’Gudbilledlighed, kropsdyrkelse og forgængelighed’. 

Fremstillingen af kvinden – en temaaften i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag

Krop, kirke og menneskelige relationer varmer op til Kvindernes Internationale Kampdag ved at invitere til debat om, hvordan kvindens krop kan og skal fremstilles i billeder, fredag d. 7. marts 2014, klokken 17.00. Det er gratis at deltage.

Den 7. marts har arbejdsgruppen "Krop, kirke og menneskelige relationer" under Danske Kirkers Råd inviteret Sille Arendt, fotograf, og Ulla Kjær, kunsthistoriker og musemsinspektør, til at diskutere den måde kvinder fremstilles i det offentlige rum. Feminismen kæmper for den naturlige kvindekrop, men hvordan ser den ud? Hvad siger fremstillingen af kvinden om en tids kvindeidealer? Hvilke overvejelser gør man sig i dag, når man skal vise kvinden og kvindekroppen – og hvilke kvindeidealer har vist sig i den kristne kunst gennem tiden?

Fremstillingen af kvinden
 – en temaaften i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag indledes med et ti minutters præsentation af Jomfru Maria-projektet "Metamorphorsens Odyssee af Jean Milliaq”. Projektet er skabt af musiker Mija Milovic og fotograf Lotte Bækgaard gennem en undersøgelse af og derigennem fortolkning af kvinden jomfru Maria, og vi skal høre to kapitler af projektets produkt – en lydbog. 

Efter den lydlige intro er det tid til den visuelle fremstilling af kvinden. Den indledes med et oplæg fra fotograf Sille Arendt, der viser nogle af sine billeder fra den nyeste udgave af ”Kvinde kend din krop” og fortæller om sine overvejelser i forbindelse med arbejdet med den klassiske kvindebog. 
Sille Arendt er autodidakt fotograf og arbejder med presse og kommunikation i Københavns Stift.

Det følges af et oplæg
 om kvindefremstillinger i kirkekunsten ved kunsthistoriker, museumsinspektør og forfatter Ulla Kjær. Ulla Kjær fortæller om kvindefremstillinger i den kirkelige kunst fra middelalderen til i dag. Ulla Kjær er tidligere redaktør på opslagsværket Danmarks Kirker og dr.phil. i kunsthistorie. Hun er ansat som seniorforsker ved Nationalmuseet med ansvar for bl.a. det kirkeantikvariske arbejde. 

Efter de to oplæg
 er der mulighed for at debattere aftenens tema og oplæg.
Vi afslutter aftenen med at byde på hjemmelavet, vegetarisk mad. 

Fremstillingen af kvinden – en temaaften i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag starter klokken 17.00 i Sognehuset ved Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, og der er spisning fra klokken ca. 19.00. Menuen er vegetarisk. Arrangementet er gratis, og der er plads til ca. 70 deltagere.

Tilmelding til gadepræst Mia Rahr Jacobsen på mrj(at)rundetaarn.dk

Der er stadig meget at kæmpe for

Af: Jens Christian Bjørnskov

”Er fattigdom en kvinde”, står der på plakaten for arrangementet, der er arrangeret af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Krop, kirke og menneskelige relationer. Rapport fra et spændende arrangement.

Debataften om kvinder og fattigdom
Vi er til debataften i det centrale København. Udenfor er aftenmørket ved at sænke sig. Indenfor er sognehuset blevet fyldt med mænd og kvinder, som er kommet for at blive klogere på kirkens rolle i forhold til kvinder og fattigdom. ”Er fattigdom en kvinde?” står der på plakaten for arrangementet, der er arrangeret af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Krop, kirke og menneskelige relationer.

Fattigdom er global
"Globalt set er jeg ked af, at kvinder dør i barselssengen eller som følge af illegale aborter”, siger Karen Klint (S) i sin indledning. Men også i Danmark er fattigdom et problem. Antallet af fattige i Danmark er stigende, beretter ordstyrer Birthe Juel Christensen, fra Folkekirkens Nødhjælp. Også globalt er flertallet af de fattige kvinder.” Gennem tiden har kvinden holdt sammen på familien, når manden af forskellige årsager er faldet igennem det sociale sikkerhedsnet - ofte som følge af druk. Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, har lagt mærke til, at kvinder på hjemløsehjem sørger for omsorg og hygge. ”Kvinderne tænder lys. Hos mænd lugter der af sure sokker. Kvinder er nok bedre til at ’hjemme den’”.

Kirken skabte velfærdssamfundet
”Folk med en kirkelig baggrund er vigtig i fattigdomsdebatten. Det var især kristne, der skabte velfærdsstaten, bl.a. folk fra Indre Mission”, siger Robert Olsen henvendt til Karen Klint (S). Olsen er ikke uenig med Klint, men kirken skal ikke bare fylde det hul op, hvor velfærdsstaten ikke slår til. Kirken skal fortsat taleuretfærdigheden imod.  Karen Klint har tidligere på aftenen fortalt om, hvordan kristne førhen varetog opgaver, som vi i dag anser som en del af velfærdssamfundets kerneopgaver: Børnehjem, fattighjælp, hospitaler og andet som hjalp mennesker i nød.

Robert Olsen er ærgerlig over Carina-sagen og lignende historie i medierne. Disse sager gør folk i tvivl om hvad fattigdom egentlig er. For der er fattigdom i Danmark. Robert Olsen medgiver, at der er ekstreme eksempler, hvor folk på bistand tager taxaen ned til banken for at hæve sin ydelse, lader taxaen vente indtil bistanden er hævet og så tilbage i taxaen, som kører vedkommende tilbage. Disse mennesker har brug for at vise, at de har penge og ender desværre tit med at bruge sin bistand i løbet af få dage. Og når pengene er opbrugt, er prostitution nærliggende for kvinder.

Der er brug for kampdagen
Fattigdom er ikke blot et problem, der rammer kvinder. Fattigdom rammer også mænd. Globalt har kvinder en ringere status end mænd. Derfor er der brug for kampdagen. Samtidig markerer dagen et fokus på stivnede livsmønstre og roller, som behøver et nærmere eftersyn. Og her nyder mænd også godt af dette fokus. Kristne har en lang tradition for at påpege urimeligheder i samfundet og udfordre vante opfattelser. Derfor vil kristne kirker og organisationer også fremover spille en vigtig rolle på kampdagen.

Panelet bestod af Karen Klint (S), Robert Olsen (Kofoed Skole), Anne Walsøe (Københavns Vineyard), Joan Münch ( Frelsens Hær) og Ole Dahl (Folkekirkens Nødhjælp)

Foto: Jens Christian Bjørnskov

Krop, Kirke og Menneskelige Relationer


Hvordan kan vi som kristne arbejde med forholdet mellem krop, kirke og menneskelige relationer? Det spørgsmål vil en netop nedsat arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd arbejde med de kommende år.

Kropssyn i kirke og kultur
Der er mange grunde til at lave en arbejdsgruppe med dette fokus – f.eks. en manglende kirkelig forståelse af kroppen og en samfundsmæssig tingsliggørelse af os som mennesker. ”Vores kirker har svært ved at forholde sig til, at vi mennesker har en krop, mens der generelt i vores vestlige samfund sker en tingsliggørelse af kroppen – den udstilles i mange sammenhænge uden respekt. Det sker uden, at vi som kirker herhjemme formår at udtrykke et positivt alternativt kropssyn - og f. eks. tager det ind i konfirmationsforberedelsen eller hjælper de unge, der har problemer med deres kropsidentitet”, siger Birthe Juel Christensen fra Folkekirkens Nødhjælp, der er med i den nyetablerede arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen vil være et kirkeligt forum for en række initiativer omkring f.eks. unge og seksualitet, seksuelle minoriteter og forholdet mellem teologi og rettigheder når det handler om seksualitet.

Relationer og rettigheder
”På globalt plan har det vist sig endnu sværere at tale om seksualitet – og helt aktuelt homoseksualitet - i kirken. Der er eksempler på, at kirker i Afrika fordømmer homoseksualitet og støtter de regeringer, som kriminaliserer homoseksualitet med ekstrem hårde straffe. Her er der behov for, at vi som søsterkirker søger at komme i dialog - og fremhæve at menneskelige relationer og menneskerettigheder hører sammen”, uddyber Birthe Juel Christensen.

Samarbejde på tværs af kirker og kontinenter

Arbejdsgruppen fungerer som en samarbejdsgruppe, der vil tage initiativ til nye projekter og styrke netværket mellem kirker og kirkelige organisationer, der arbejder inden for dette område. Der har gennem en lang årrække været et samarbejde mellem de nordiske kirkeråd og kirkeråd i det sydlige Afrika – Norden-Foccisa-samarbejdet. Folkekirkens Nødhjælp har gennem de senere år repræsenteret Danmark. Med etableringen af arbejdsgruppen her vil Danske Kirkers Råd blive en del af dette samarbejde

Yderligere information
For yderligere information om Arbejdsgruppen Krop, kirke og menneskelige relationer, kontakt: Birthe Juel Christensen bjc(at)dca.dk eller Danske Kirkers Råds sekretariat dkr(at)danskekirkersraad.dk.


Hvordan kan vi som kristne arbejde med forholdet mellem krop, kirke og menneskelige relationer? Det spørgsmål vil en netop nedsat arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd arbejde med de kommende år.

Kropssyn i kirke og kultur
Der er mange grunde til at lave en arbejdsgruppe med dette fokus – f.eks. en manglende kirkelig forståelse af kroppen og en samfundsmæssig tingsliggørelse af os som mennesker. ”Vores kirker har svært ved at forholde sig til, at vi mennesker har en krop, mens der generelt i vores vestlige samfund sker en tingsliggørelse af kroppen – den udstilles i mange sammenhænge uden respekt. Det sker uden, at vi som kirker herhjemme formår at udtrykke et positivt alternativt kropssyn - og f. eks. tager det ind i konfirmationsforberedelsen eller hjælper de unge, der har problemer med deres kropsidentitet”, siger Birthe Juel Christensen fra Folkekirkens Nødhjælp, der er med i den nyetablerede arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen vil være et kirkeligt forum for en række initiativer omkring f.eks. unge og seksualitet, seksuelle minoriteter og forholdet mellem teologi og rettigheder når det handler om seksualitet.

Relationer og rettigheder
”På globalt plan har det vist sig endnu sværere at tale om seksualitet – og helt aktuelt homoseksualitet - i kirken. Der er eksempler på, at kirker i Afrika fordømmer homoseksualitet og støtter de regeringer, som kriminaliserer homoseksualitet med ekstrem hårde straffe. Her er der behov for, at vi som søsterkirker søger at komme i dialog - og fremhæve at menneskelige relationer og menneskerettigheder hører sammen”, uddyber Birthe Juel Christensen.

Samarbejde på tværs af kirker og kontinenter
Arbejdsgruppen fungerer som en samarbejdsgruppe, der vil tage initiativ til nye projekter og styrke netværket mellem kirker og kirkelige organisationer, der arbejder inden for dette område. Der har gennem en lang årrække været et samarbejde mellem de nordiske kirkeråd og kirkeråd i det sydlige Afrika – Norden-Foccisa-samarbejdet. Folkekirkens Nødhjælp har gennem de senere år repræsenteret Danmark. Med etableringen af arbejdsgruppen her vil Danske Kirkers Råd blive en del af dette samarbejde

Yderligere information
For yderligere information om Arbejdsgruppen Krop, kirke og menneskelige relationer, kontakt: Birthe Juel Christensen bjc(at)dca.dk eller Danske Kirkers Råds sekretariat dkr(at)danskekirkersraad.dk.

Man kan læse mere om arbejdsgrupperne under Danske Kirkers Råd her.