Tag arkiv for “ danske kirkedage “

Himmelske Dage vinder årets initiativpris

Foto: Leif Tuxen

Kultur- og kirkefestivalen Himmelske Dage modtager Kristeligt Dagblads Initiativpris 2016. Arrangementet roses for sin åbne tilgang, der ”fik kirken ud på gader og stræder.

Efter halvanden times voteren i et seks personer stort dommerpanel blev det kirke- og kulturfestivalen Himmelske Dage, der løb med æren som årets kirkelige initiativ 2016. Foruden titlen kaster kåringen en præmie på 25.000 kroner af sig, som blev overrakt til 10 af de involverede i Himmelske Dage. Mia Rahr Jacobsen, sognepræst i Sankt Jacobs Kirke på Østerbro, København, og projektleder på Himmelske Dage var glade for prisen og understregede, at Himmelske Dage blev til på baggrund af et enormt frivilligt arbejde.

Læs hele artiklen på Kristeligt Dagblad

Himmelske Dage blev til noget af en optur

Foto: Hanne Simonsen

Over 400 arrangementer og mindst 30.000 deltagere. Sidste weekends kirke- og kulturfestival Himmelske Dage overgik alle forventninger, fortæller en af arrangørerne.

For arrangørerne og de mange kirkelige organisationre, der deltog, kan det måske være lidt svært at komme ned på jorden igen?

Kristi himmelfartsdagenes store kirke- og kulturfestival Himmelske Dage i København blev i hvert fald en bragende succes med et anslået deltagerantal på mindst 30.000 mennesker, der her deltaget i de over 400 arrangementer af meget forskellig karakter.

Næsten 3.000 mennesker var eksmpelvis med til en af festivlalens tre åbningsgudstjenester torsdag den 5. maj, ligesom 400 fandt vej til maratonsalmesang i Vartov i Farvergade lørdag den 7. maj. Undervejs er der ved festivalens gudstjenester blevet samlet over 60.000 kroner ind til verdens flygninge.

Læs hele artiklen fra Kirken i København her

Ny formand for Danske Kirkedages Styrelse

Bitten S. Kjær er ny formand for Danske Kirkedags styrelse og glæder sig til at støtte og samarbejde med den lokale komite i København om nogle fantastiske Kirkedage i Kr. Himmelfartsferien 2016. 

Mangfoldighed, åbenhed og tro i spil
’Det er vigtigt i et økumenisk fællesskab at være sammen om en begivenhed, hvor mangfoldighed, åbenhed og tro bliver sat i spil. Danske Kirkedage til at skabe en levende kirke.’ Sådan siger Bitten S. Kjær, der efter at have siddet med i Danske Kirkedages styrelse i tre år netop er blevet valgt som formand. Hun er udviklingschef for FDF og afløser Poul Erik Knudsen fra KFUM-Spejderne som ny formand for Danske Kirkedage.

Den nye formand ser frem til arbejdet med Danske Kirkedage, som hun både anser for en vigtig begivenhed for kirkelivet i Danmark generelt og for mødet mellem mennesker helt konkret. ’Kirkedagene er et sted, hvor mennesker kan mødes om det at være menneske, om tro, om etik, om livsholdning. Kirkedagene kan holde fast i, at kristendommens budskab kan leves på forskellige måder og vise, at det er en åben begivenhed til samtaler, gudstjenester, stilhed, debat, fest og nye indtryk, så deltagerne får perspektiver i at være menneske for hinanden’, uddyber hun.

Kirkedage i Hovedstaden 2016
Danske Kirkedage afholdes næste gang i København i Kristi Himmelfartsdagene i maj 2016. Hun ser det som en vigtig opgave for styrelsen at støtte og samarbejde med den lokale komite i København og sammen med dem sikrer sig, at vi kommer godt i mål og samtidig sætter spor i det kirkelige landskab, i kulturlivet og i samfundsdebatten. Den nye formand glæder sig til Kirkedage i København. ’Jeg ser meget frem til, at kirkedagene nu er kommet til Hovedstaden, til en metropol, til en ny måde at være kirkedage på. Jeg glæder mig til at kirken skal møde folk på gaden, i travlheden, i slentreturen og ikke mindst til at sætte kirkernes og byens rum i spil til foredrag, æstetiske oplevelser, diskussioner og gudstjenester. Jeg glæder mig til den kombination, der ligger i at vante kirkedagsdeltagere kan få en stor oplevelse sammen med de folk, der til daglig bor i byen. Dette møde bliver godt’, siger hun. 

Nye medlemmer af styrelsen
På Årsmødet var der kampvalg til styrelsesposterne med tre kandidater til to pladser. Nicolaj Hørlyck, ungdomspræst i Brorsons Kirke på Nørrebro i København, blev valgt som repræsentant for KFUM/K og Henrik Bjørgo, organisationskonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd, blev valgt som repræsentant for Den Katolske Kirke. Styrelsens Anne Mie Skak Johanson fra Dansk Oase var på valg. Hun fortsætter i styrelsen som aktiv suppleant. På Årsmødet var der fuld anerkendelse af hendes flotte arbejde i styrelsen med bl.a. udarbejdelsen af en manual for arbejdet med Danske Kirkedage.

I forbindelse med årsmødet i Danske Kirkers Råd den 3. maj 2014 var der valg til styrelsen for Danske Kirkedage. Alle medlemskirker og –organisationer var inviteret til at finde kandidater. Styrelsen består af 5 medlemmer. I styrelsen sidder desuden Poul Kirk (Frikirkenet) og Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark).

Sprudlende visionsdag

Mens solen bragede igennem fra en skyfri himmel og horder af løbere kæmpede sig igennem en halvmaraton i de københavnske gader, blev en anden event skudt i gang i Kulturhuset på Islands Brygge: Danske Kirkedage 2016

Siden 1968 er kirkedagene løbet af stabelen hvert 3. år på skift i landets stifter. Og mens Kbh ellers i så mange henseender får tiltusket sig de store arrangementer, er det første gang, at Hovedstaden skal stå for Danske Kirkedage.

Og som dagen skred frem, åbenbaredes det fra gamle kirkedage-kendinge, at København var blevet anset for ’farlig’ i så henseende. For hvordan skulle man holde styr på tropperne i en fristende storby? Hvordan kunne man holde fokus på kirken, når en pulserende og spændende metropol lå lige for næsen af deltagerne? Hvordan kan man rent praktisk løse billet til Kbh – det er længe siden byportene faldt! 

En veloplagt Peter Lodberg, Lektor i teologi ved Århus Universitet, berettede i sit indlæg, at han selv havde siddet i udvalget midt i 80’erne med en drøm om at få Kirkedagene til Kbh, men som han sagde: ”Vi turde ikke”.
Men tiden har arbejdet for os, som tiden har det for vane, og Domprovst Anders Gadegaard modtog som bekendt stafetten sidste år i Ålborg. Og det blev hurtigt klart, som dagen gik, og oplægsholderne bragte idemættede input, og arbejdsgrupperne summede blandt de små 120 deltagere, at når Kirkedagene flytter til København, bliver det et helt nyt koncept, vi får at se.

Danske Kirkedages Styrelse havde indbudt til visionsdag her mere end 2 år før afholdelse. Og det giver en engageret og levende debat at invitere før beslutningerne er taget.

Én væsentlig beslutning er dog i hus. Og det viste sig at være helt i forlængelse af den ånd både oplægsholdere og deltagere udviste. Danske Kirkedag i Kbh skal ud af Messecenteret og ind i Byen! Både Bella og Forum er aflyst. Til gengæld er ”hvert et gadehjørne og hvert et torv i København reserveret,” som Hans Grishauge, Fmd. for Kirkedagene 2016, formulerede det. Med kirkedage i Kbh bliver der mulighed for at ryste posen og tænke nyt. Slut med at bure 5000 mennesker ind i en kongressal i udkanten af byen. Kirkedagene skal ind i city. Ud hvor folk lever, bor og ånder.

Kirkedagene skal integreres i byen og ikke leve et isoleret parallelliv på kanten af byen. Kirkedagene skal have festivalkarakter og spredes ud i alle de eksisterende bygninger og organisationer.

Både Kirken af i dag og det moderne menneske skal tages alvorligt. Og derfor skal Kirken i samtale med befolkningen og samfundet. Der sker mest gunstigt ved at rykke ud af sin indforståede hule og ind i menneskers liv og verden. Derfor er ’Festival, samtale & debat’ overskriften på dagene i København, med den ambition af få støvet sig selv af og få Kirke, by og befolkning til at smelte sammen. Og de 4 berigende og begejstrede indlæg, der skulle skabe grobund for de inviteredes egne ideer, havde fået i opdrag netop at gøre sig overvejelser over, hvordan kirken kan gøres synlig i det offentlige rum. Også en måde at tage den bekymring i opløbet, om Kirken mon kan ske at forsvinde i en storby?

Ved dagens afslutning var store dele af vægarealet plastret til med alle de tanker og forslag de forskellige arbejdsgrupper havde udarbejdet. Mange hjørner af festivalen var tænkt igennem: logistik, praktik, mad, musik, gudstjenesteformer, debatemner, overnatning, diakoni, målgrupper, events, dialog, bøn, medier & kommunikation. Foran ligger et stort arbejde for Sekretariatet at sortere og gennemgå de mange input, der skal være med til at udgøre Danske Kirkedage 2016. Og sørge for godt vejr. Det får vi brug for! Arbejdet er i gang. 

/Charlotte Ekstrand, på vegne af Kirkedagssekretariatet
Kontaktoplysninger: Birgitte Jeppesen bj(at)km.dk

Ledende pinsepræst næstformand for Danske Kirkedage

Jarle Tangstad er valgt som næstformand for komiteen for Danske Kirkedage i København. Han er bredt anerkendt i det økumeniske landskab for sit lederskab i pinsekirken generelt og specifikt i Kirken i Kulturcentret på Drejervej på Nørrebro i København.

Lang erfaring med kulturmøde i kirken

Her har han været ledende præst i 14 år og i høj grad sat sit præg på opbygningen af de store fællesskab på tværs af kirkelige og kulturelle forskelle, der præger et Kulturcentret med både danske og internationale menigheder, TV, Radio og mange andre aktiviteter. Han er vant til at tænke i både stort og organisatorisk på tværs af projekter. Der kommer mere end 1000 mennesker til gudstjeneste hver søndag og huset emmer af aktiviteter i løbet af ugen. Under Jarle Tangstads ledelse har pinsekirken i høj grad engageret sig med naboerne på Nørrebro og sammen med dem arrangeret en række kulturelle begivenheder, så mødet med kirken bliver lettere.

Byd byen op til dans

Med den baggrund er det naturligt for Jarle Tangstad at tænke Danske Kirkedage i København som et åbent møde mellem tro og bylivet: ”Jeg ser en enestående mulighed for at få gjort kirken synlig i byens liv og medierne. Byen skal se mere end de kirkelige institutioner og ’traditionelt’ kirkeliv”, siger han og tilføjer sin vision for Danske Kirkedage i København. ”Jeg drømmer om, at vi kan mobilisere kirken i sin fascinerende mangfoldighed  med enhed i ønsket om at " byde byen op til dans" i byens eget rum. Vi skal åbne de mange kirker op som en pedant til "Kulturnatten". Kort sagt: Jeg drømmer om en event der gør Københavnerne nysgerrige på det med Gud og kirke”, tilføjer han.

Formandskabet er nu på plads

Med Jarle Tangstad som næstformand og Hans Grishauge som formand er formandskabet på plads. De skal nu til at forme en komite og en række udvalg, der over de kommende år skal stå for planlægningen af Danske Kirkedage 5-8 maj 2016 i København.

Formand og sekretærer på plads til Danske Kirkedage

Danske Kirkedage afholdes næste gang i København den 5.-8. maj 2016. Men arbejdet med at planlægge er allerede gået i gang. Styrelsen for Danske Kirkedage har fundet en formand til den lokale komite og forskellige udvalg, der i de kommende år sammen med en række andre engagerede mennesker, kirkesamfund og kirkelige organisationer skal forme Danske Kirkedage.

Formand for komiteen

Hans Grishauge er valgt som formand for den lokale komite.
Han kommer i høj grad til at præge arbejdet og samarbejdet på tværs af kirker og kirkelige organisationer. Grishauge er af mange kendt som tidligere sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum gennem 17 år.
Han bliver af flere karakteriseret som utrolig visionær og idérig. Han ser frem til at komme i gang med det arbejde, der ligger foran.

Grishauge vil lægge vægt på bredden i Danske Kirkedage: ’Det er vigtigt at kirkedagene 2016 bliver bredt ud på – ikke alene det kirkelige landskab, men også og mindst ligeså meget på det folkelige, det politiske, det kunstneriske, det kulinariske, det globale landskaber. Og det er vigtigt at folk fra alle disse landskaber blive engageret i samtalerne på kirkedagene’ siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt med Danske Kirkedage, svarer han: ’Kirken spille en stor rolle for de fleste mennesker i Danmark, i hjemmene, i skolen og i samfundet . Kirken er de store tankers rum hvor tanker om det gode liv ofte starter. Mange værdidebatter har rod i religiøse, etiske og kirkelige spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at kirken, som en vigtig ”centralnerve” i samfundet,  er synlig. Nationalt og globalt’.   

Han håber, at Danske Kirkedage i København bliver et summende værksted i hele den indre by, hvor ’ interesserede og ikke mindst uinteresserede alligevel får lyst til, at gå i samtale med organisationernes aktive folk om spørgsmål som f.eks. ”Hvad er sandhed?”. 
Og han tilføjer: ’Det er spørgsmål som ”Findes der mirakler?”, ”Hvad er lykke- hvor ligger den?”, ”Gode grunde til at tale om tro!”, ”Kan jeg selv stykke min tro samen ved at plukke det jeg bedst kan lide fra andre religioner end den kristne?”, ”Er det rigtigt, at når mennesket mister troen, ånden og eventyret (fortællingen) så er der kun pengene tilbage?”, ”Hvis du ikke tror der er en Gud, tror du så noget andet?”, ”Kan man overhovedet spørge: Hvad er meningen med livet?”, der er spændende at drøfte. 

Listen kan blive meget lang og det er vigtigt, at det bliver de almindelige spørgsmål, folk i det daglig går om tumler med, som samtalerne på Danske Kirkedage kommer til at dreje sig om.’

Tre sekretær til Danske Kirkedage

Det er ikke mange år siden, at der ikke var en egentlig sekretærfunktion knyttet til Danske Kirkedage. Men de senere år har folkekirkens biskopper i de stifter, hvor Danske Kirkedage skulle afholdes frikøbt en præst på deltid til at være sekretær for komiteen.
Sekretærerne har haft mere end rigeligt at se til og vi skylder dem en stor tak for deres indsats, sidst i Haderslev, Viborg og Aalborg. 

Men med Danske Kirkedage i København kommer hele tre sekretærer til at være involveret.
Det er Birgitte Jeppesen fra Mariakirken på Vesterbro, Torben Jeppesen fra Grøndalskirken i Vanløse og Kaare H. Nielsen fra Den Katolske Kirke.

Et lille sekretariat for Danske Kirkedage bliver oprettet på Diakonissestiftelsen, hvor Danske Kirkers Råd og mange andre har deres sekretariater. 

Hellige ord, hellige jord

Der har netop været afholdt Samiske Kirkedage med temaet ”Hellige jord, hellige Ord” i den norske by Mo i Rana lige syd for Polarcirklen. Forsoning mellem den samiske befolkning og den nationale kirke og stat var et af hovedtemaerne. Forholdet mellem tro og Skaberværket var et andet hovedtema. Kirkedagene vidnede om en styrket samisk identitet anerkendt af de nationale kirkers ledelse, men samtidig om, at forsoning tager tid. Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen var med.

Samer først…
”Jeg føler mig først og fremmest som samer og dernæst som norsk”, siger Anne Dalheim, formand for det samiske kirkeråd. Jeg taler med hende omgivet af mennesker fra hele det samiske område Sapmi, der strækker sig over den nordligste del af Rusland, Finland, Sverige og Norge. For mit utrænede øre tales der enten skandinaviske sprog eller samisk. Men der findes otte samiske sprog, der ikke er indbyrdes forståelige og de bliver alle talt – og oversat – her på Samiske Kirkedage. For Anne Dalheim er der nok forskellige samiske sprog, men de er alle ”hjertets sprog”, som hun kalder dem.

Undertrykt men håbefuld
Samiske Kirkedage er ifølge Anne Dalheim en måde at styrke den samiske identitet på og det er der brug for på tværs af de nationale grænser. ”Etableringen af det samiske kirkeråd under Den Norske Kirke for tyve år siden og de Samiske Kirkedage, der nu afholdes for tredje gang er en måde at styrke vores samiske identitet på. Vores identitet har været undertrykt gennem flere hundrede år med forbud mod samiske traditioner, klædninger og sprog – diskrimination af os som samere, men det er vendt nu. Ikke mindst de unge føler en meget stærk samisk identitet, så der er håb for os”, siger hun. 

Erfaringer fra Sydafrika
i en samisk forsoningsproces
Præsten Michael Lapsley er verdensberømt for sit engagement for heling og forsoning i Sydafrika. Som engageret præst i kampen mod apartheid mistede han sine hænder og sit ene øje, da han for mere end tyve år siden modtog en brevbombe. Sin egen vej til tilgivelse og forsoning bruger han som inspiration og ramme for workshops med sorte og hvide i sit hjemland, men også for oprindelige folk verden over. Lapsley har gennem en årrække sammen med den lokale sognepræst på Hammerøy i Nordnorge Rolf Steffensen ledt en forsoningsproces mellem samere og nordmænd. ”Når jeg møder samerne mærker jeg stadig smertens og bitterhedens gift over generationers undertrykkelse. Den gift ødelægger ikke vores undertrykkere, men os selv og dem vi holder af”, siger han. ”Der er brug for rum til at dele den vrede og et mod til at vinde styrken til at forme vores fremtid i fællesskab, men det kræver gensidig viden og anerkendelse mellem nordmænd og samere og en oprigtig vilje fra magthavernes side til styrkelse af den samiske identitet og værdighed”.

Nærvær og lydhørhed
Det store telt lavvoen emmede af nærvær og lydhørhed. Enkelte rejste sig og fortalte deres egen, deres familiers og deres folks historie. Der er stadig brug for viden, anerkendelse og forsoning.  

Guds Skaberværk
Naturen er en vigtig og meget nærværende del af samisk virkelighed. Derfor var Guds Skaberværk et andet tema for Samiske Kirkedage. Biskop Sofie Petersen fra Grønland talte om urfolk, klimaforandringer og kristen spiritualitet ud fra en grønlandsk sammenhæng. Den samiske præst Bierna Biente talte om hvad han kaldte topofili: at vi har en kærlighed til et særligt sted, hellige steder, og om, hvordan naturen tænkes med ind i gudstjenestens liturgi. Biente har udgivet bøger om samisk liturgi og er selv i gang med at oversætte bibelen til sydsamisk. Han stod for afslutningsgudstjenesten i lavvoen, hvor liturgien i høj grad var præget af samisk tradition. Et tændt bål omkranset af rensdyrskin brændte i midten og en duft af brændt birketræ fyldte teltet. Ved nadveruddelingen var brødet friskbagt og vinen blev skænket i en smuk kop af træ.

Forpligtelse til at værne om skaberværket
Jeg spurgte efterfølgende formand for det samiske kirkeråd Anne Dalheim, om man i samisk tradition og kirkeliv med denne tyngde på kærlighed til landskaber og naturen – denne topofili – anså naturen som sin næste. ”Naturen er Guds Skaberværk, som vi er sat til at forvalte med respekt. Den er ikke vores næste, men den arena, hvor jeg skal leve i respekt for og kærlighed til min næste. Derfor har vi både en forpligtelse for Gud og for vor næste til at tage vare om naturen og klimaet”, svarede hun.

Stærk kirkelig opbakning
På mange måder var samiske kirkedage både meget intense og meget intime. Langt størstedelen af deltagerne var selv samere og der blev delt mange personlige fortællinger. Men det var også slående, hvordan de nationale kirker var stærkt repræsenteret. De nationale lutherske kirker og den russiske ortodokse kirke var repræsenteret ved ærkebiskopper, biskopper og andre kirkeledere. Sylvia Sparrok, formand for det samiske kirkeråd i Sverige, var glad for denne kirkelige opbakning. ”Det er et meget vigtigt signal, de nationale kirker sender med så stærk en repræsentation. Det er vigtigt for samerne internt og det er vigtigt for det stadig forbedrede forhold mellem samerne og de nationale kirker”.

Næste gang i Sverige
Næste gang afholdes Samiske Kirkedage i Sverige i 2017. Den svenske Ærkebiskop Anders Weyrud bød ved afslutningsgudstjenesten velkommen til Sverige. ”2017 er jubilæumsåret for reformation. Det vigtigste vi har fået af reformationen er retten til at høre evangeliet talt på vore hjerters sprog. Med Samiske Kirkedage i 2017 skal vi ikke blot fejre jubilæet, men lade denne reformation fortsætte”, sagde han.

Samiske Kirkedage blev afholdt 9-11 august 2013 i Mo i Rana i Norge og afholdes næste gang i 2017 i Sverige.

Se mere:

Læs mere om Samiske Kirkedage her:
www.samiskekirkedager.no 

Læs Bierna Bienties oplæg (norsk) om liturgiarbejdet i naturens rum

Læs Biskop Sofie Petersens oplæg her urfolk, klimaforandringer og spiritualitet

Læs Rapport om Samiske Kirkedage (Den Norske Kirke): www.kirken.no

Se indslag om Samiske Kirkedage her (nyheder på samisk ved NRK): tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/sany70080913/09-08-2013


Nedenfor kan downloades artikler fra Vårt Land om Samiske Kirkedage:

En forsmak på himmelen

Samiske Kirkedager 2. dag s. 1
Samiske Kirkedager 2. dag s. 2

Samiske Kirkedager 3. dag s. 1
Samiske Kirkedager 3. dag s. 2

Danske Kirkedage med kant og bredde

Danske Kirkedage er netop ovre. Aalborg var i Kristi Himmelfartsdagene vært for fire dage med gudstjenester, foredrag, workshops og en bred vifte af andre spændende arrangementer.

Mere end 230 frivillige og medlemmer af udvalg sørgede godt for de 3200 betalende deltagere og for de i alt 4500 deltagere ved åbningsgudstjenesten den 9. maj. En særlig tak lød til dem fra Danske Kirkers Råds formand Anders Gadegaard, der talte ved åbningsarrangementet. Og der var meget at takke for. 

Anders Gadegaard understregede også, at Danske Kirkedage både havde kant og bredde. Den profetiske stemme for kirkernes arbejde for fred og retfærdighed lød fra hovedtalerne Generalsekretær for  Kirkernes Verdensråd Olav Fykse Tveit, Præstident for Luthersk Verdensforbund biskop Munib Younan og professor Glen Stassen fra Fuller Universitetet. Kirkens ansvar for den enkelte, der søger trøst og mening i meningsløsheden kom tydeligt frem i norske stortingspræst Per Arne Dahls foredrag. Mere end 150 arrangementer gav med hver deres form og indhold udtryk for bredden i Danske Kirkedage. Der var noget for en hver smag, interesse og temperament. 

Danske Kirkers Råd står formelt bag Danske Kirkedage, men selve arrangementet er kun muligt i tæt samarbejde med det lokale stift, den lokale komite, kirkedage-sekretæren og de mange frivillige. 

Fremtiden for Økumenisk Efterårskursus drøftet på Danske Kirkedage

En sen aften på Danske Kirkedage var en større gruppe samlet for at skyde en visionsproces i gang for Økumenisk Efterårskursus.

Her blev diskuteret og delt tanker for fremtidens Økumeniske Efterårskursus og der var plads til at drømme og til at tænke mere strategisk. Kurset holdes hvert år i begyndelsen af november og er løbet af stabelen i mere end 25 år.
Kirkeledere, ansatte i kirker og organisationer samt valgte repræsentanter mødes for at styrke deres netværk og blive klogere på et særligt tema med økumenisk relevans. Men i 2013 holder vi en pause.
Der er brug for at overveje, om kurset skal have en ny form og hvordan det skal se ud i fremtiden.

Økumenisk Efterårskursus arrangeres af Danske Kirkers Råd, Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet, Økumenisk Ungdom og Dansk Missionsråd. 

Frikirkenet med i styrelsen for Danske Kirkedage

Af: Mads Christoffersen

Poul Kirk er ny repræsentant i styrelsen for Danske Kirkedage.Hans vision er b.l.a at Danske Kirkedage skal være et forum til at styrke åndelig rigdom og mangfoldighed til gavn for menighedsarbejdet i Danmark, og at frikirkefolk skal opleve sig selv som en naturlig del af Danske Kirkedage

Frikirkenet med i styrelsen for Danske Kirkedage

”Danske Kirkedage vil være et mødested for kristne, hvor vi i ydmyghed og gensidigt respekt kan opleve en større åndelig rigdom og mangfoldighed til gavn for menighedsarbejdet i Danmark”.
Sådan lyder en del af Poul Kirks vision for Danske Kirkedage.
Han blev ved Økumenisk Forums møde den 14. maj valgt som ny repræsentant i styrelsen for Danske Kirkedage. Som repræsentant for Frikirkenet styrkes samarbejdet med en del af dansk kirkeliv, der ikke traditionelt har været engageret i det økumeniske arbejde med Danske Kirkedage:

”De karismatiske frikirker, som FrikirkeNet bl.a. repræsenterer, har ikke tradition for at være en del af Danske Kirkedage. Dette vil jeg gerne være med til at ændre på i fremtiden.  Når den missionale dimension fortsat vil være en vigtigt del af formålet med Danske Kirkedage, vil frikirkefolk opleve sig på hjemmebane, og da vil stadig flere og flere frikirker opleve sig selv som en naturlig del af Danske Kirkedage”, siger Poul Kirk.

Styrelsen for Danske Kirkedage sikrer kontinuiteten og den kirkelige bredde i Danske Kirkedage. Med i Styrelsen sidder desuden
Formand Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne)
Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark)
Anne Mie Skak Johansson (Dansk Oase)
Bitten S. Kjær (FDF
Formand for den lokale komite frem mod Danske Kirkedage i Aalborg er:
Viggo Ernst Thomsen
Næstformand  Jørgen Thaarup.
Christen Sinding er ansat som sekretær for Aalborg Stift til at arbejde med Danske Kirkedage.
Alle tre deltager i Styrelsens møder.

Danske Kirkedage hører formelt under Økumenisk Forum i Danske Kirkers Råd og har mere end 50 kirker og organisationer i ryggen.

Sæt kryds i kalenderen
Der afholdes Danske Kirkedage i Aalborg den 9.-12. maj 2013. Det er ikke for tidligt at sætte kryds i kalenderen for din kirke eller organisation. Kirker og organisationer inviteres til at melde sig ind i Danske Kirkedage.

Læs mere på ​danskekirkedage.dk


Af: Mads Christoffersen
Poul Kirk er ny repræsentant i styrelsen for Danske Kirkedage.Hans vision er b.l.a at Danske Kirkedage skal være et forum til at styrke åndelig rigdom og mangfoldighed til gavn for menighedsarbejdet i Danmark, og at frikirkefolk skal opleve sig selv som en naturlig del af Danske Kirkedage

Frikirkenet med i styrelsen for Danske Kirkedage

”Danske Kirkedage vil være et mødested for kristne, hvor vi i ydmyghed og gensidigt respekt kan opleve en større åndelig rigdom og mangfoldighed til gavn for menighedsarbejdet i Danmark”.
Sådan lyder en del af Poul Kirks vision for Danske Kirkedage.
Han blev ved Økumenisk Forums møde den 14. maj valgt som ny repræsentant i styrelsen for Danske Kirkedage. Som repræsentant for Frikirkenet styrkes samarbejdet med en del af dansk kirkeliv, der ikke traditionelt har været engageret i det økumeniske arbejde med Danske Kirkedage:

”De karismatiske frikirker, som FrikirkeNet bl.a. repræsenterer, har ikke tradition for at være en del af Danske Kirkedage. Dette vil jeg gerne være med til at ændre på i fremtiden.  Når den missionale dimension fortsat vil være en vigtigt del af formålet med Danske Kirkedage, vil frikirkefolk opleve sig på hjemmebane, og da vil stadig flere og flere frikirker opleve sig selv som en naturlig del af Danske Kirkedage”, siger Poul Kirk.

Styrelsen for Danske Kirkedage sikrer kontinuiteten og den kirkelige bredde i Danske Kirkedage. Med i Styrelsen sidder desuden
Formand Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne)
Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark)
Anne Mie Skak Johansson (Dansk Oase)
Bitten S. Kjær (FDF
Formand for den lokale komite frem mod Danske Kirkedage i Aalborg er:
Viggo Ernst Thomsen
Næstformand  Jørgen Thaarup.
Christen Sinding er ansat som sekretær for Aalborg Stift til at arbejde med Danske Kirkedage.
Alle tre deltager i Styrelsens møder.

Danske Kirkedage hører formelt under Økumenisk Forum i Danske Kirkers Råd og har mere end 50 kirker og organisationer i ryggen.

Sæt kryds i kalenderen
Der afholdes Danske Kirkedage i Aalborg den 9.-12. maj 2013. Det er ikke for tidligt at sætte kryds i kalenderen for din kirke eller organisation. Kirker og organisationer inviteres til at melde sig ind i Danske Kirkedage.

Læs mere på http://www.danskekirkedage.dk/